Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Praćenje trudnoće

Praćenje Trudnoće

Praćenje trudnoće

Praćenje trudnoće omogućava rano otkrivanje zdravstvenih problema koji bi mogli nastati tokom trudnoće i njihovo lečenje, čime se povećavaju šanse za normalnu trudnoću i rođenje zdrave bebe.
Informacije u nastavku odnose se na preglede koji se preporučuju tokom trudnoće za žene koje nemaju faktore rizika. Po potrebi su moguće izmene u okviru praćenja i obima pregleda koji vam se preporučuju.

Praćenje trudnoće žena sa visokorizičnom trudnoćom se vrši na drugačiji način.

Dole navedene informacije nisu namenjene da pruže sve informacije koje se odnose na trudnoću i preglede tokom trudnoće, i ne predstavljaju zamenu za individualne medicinske konsultacije.

 

Praćenje trudnoće – šta da očekujete?

Na vašem prvom sastanku, lekar će prikupiti medicinske podatke o vama i vašoj široj porodici i odrediti koje preglede, tretmane i konsultacije itd. treba obaviti pre i tokom trudnoće.

Poželjno je da vođenje i koordinaciju praćenja trudnoće obavlja jedan lekar. Praćenje trudnoće i višestruki pružaoci nege ne obezbeđuju optimalan tretman, a mogu čak i da otežaju praćenje i lečenje.

Pregledi su raspoređeni prema starosti trudnoće u nedeljama, ili po trimestru. Većina pregleda se radi rutinski, svakoj trudnici i u svakoj trudnoći. Neki od pregleda su namenjeni ranom otkrivanju defekata na fetusu, a vi morate da odlučite da li želite da obavite ove preglede. Možda vam se savetuje da obavite dodatne preglede, u skladu sa vašim individualnim profilom i tokom trudnoće.

Važno je naglasiti da je odluka o tome da li ćete obaviti svaki od pregleda vaša.

Pre trudnoće ili što je ranije moguće tokom trudnoće

Test krvi za identifikaciju nosilaca naslednih bolesti. ​Identifikacija parova sa povećanim rizikom za rađanje potomstva sa naslednom bolešću. Po potrebi, biće obavljeni dodatni testovi za dijagnozu stanja embriona/fetusa.

 

Do 12. nedelje ​

Vađenje krvi za krvnu sliku, krvnu i Rh grupu, šećer, antitela na sifilis, i test urina za opštu i za kulturu ​Otkrivanje nedostatka krvi, nosača talasemije, nekompatibilnosti krvne grupe partnera, gestacionog dijabetesa i okultne infekcije u urinu. Ako ste Rh-negativni, biće urađen test na Rh antitela.

 

​6. – 12. nedelja ​

Ultrazvučno ​određivanje starosti trudnoće, njene normalnosti i broja embriona/fetusa. ​

 

​10. – 12. nedelja ​

Test uzorkovanja horionskih resica, ​testiranje hromozoma embriona/fetusa i dijagnoza genetskih bolesti embriona/fetusa.

 

​11. – 13. nedelja

Skrining u prvom tromesečju, uključujući:

  1. Nuhalna translucencija utvrđena ultrazvučnim pregledom;
  2. Test krvi na PAPP-A i slobodni beta HCG, rano otkrivanje različitih defekata i rano određivanje nivoa rizika od Daunovog sindroma kod fetusa. Ako rezultat ukazuje na povećan rizik za defekt – potražite genetsko savetovanje.

 

​13. – 17. nedelja ​

Rani ultrazvučni pregled anatomije fetusa, ​otkrivanje urođenih defekata ili abnormalnosti u anatomiji fetusa.

 

​16. – 20. nedelja 

Skrining u drugom tromesečju: Triple Screen Test (fetoprotein, HCG, estriol). Ili skrining u drugom tromesečju: Double Screen (Triple Screen Test + inhibin). ​Određivanje nivoa rizika za Daunov sindrom i/ili za teške defekte mozga i neuralne cevi, trbušnog zida i drugih. Testovi se ne rade posle 20. nedelje, a važno je da se urade na vreme i pre ove nedelje.
Double test je osetljiviji od Triple Screen testa u određivanju nivoa rizika za Daunov sindrom.

 

​16. nedelja i dalje

​Test amnionske tečnosti, ​testiranje hromozoma fetusa i dijagnoza genetskih bolesti fetusa. ​

 

​19. – 25. nedelja ​

Ultrazvučni pregled za „osnovno” ispitivanje anatomije fetusa, ili ultrazvučni pregled za sveobuhvatno ispitivanje anatomije fetusa, ​otkrivanje urođenih defekata ili abnormalnosti u anatomiji fetusa. Pregled se rutinski obavlja u svakoj trudnoći. 

 

​24. – 28. nedelja ​

Krvna slika, test tolerancije na glukozu. Rh antitela (po potrebi).

 

 

Praćenje trudnoće – dodatne informacije

Odluka o obavljanju pregleda vezanih za otkrivanje nedostataka, uključujući i Daunov sindrom, je lična i nije zasnovana samo na medicinskim razmatranjima. Poželjno je da se pre obavljanja pregleda konsultujete sa medicinskim osobljem.

Skrining testovi u prvom i drugom tromesečju obezbeđuju samo indikaciju nivoa rizika za embrion/fetus sa Daunovim sindromom ili drugim hromozomskim problemom.

Za konačnu dijagnozu Daunovog sindroma ili drugog hromozomskog problema, potrebno je uraditi invazivni test: test uzorkovanja horionskih resica ili test amnionske tečnosti.