Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Sistematski pregled za rad na visini

Sistematski pregled za rad na visini

Sistematski pregled za rad na visini

Rad na visini je svaki rad na visini većoj od 1,8 metara, ako radni prostor nije obezbeđen zaštitnom ogradom. Rad na visini pri korišćenju opreme za rad jesu sve aktivnosti prilikom kojih postoji opasnost od pada lica sa visine veće od 2 metara od podloge usled toga što radni prostor nije zaštićen od pada sa visine.

Rad na visini je povezan sa povećanim rizikom od povreda na radu, posebno od pada sa visine. Pad sa visine može da izazove teške telesne povrede, pa čak i smrt.

Zbog toga je neophodno da radnici koji obavljaju poslove na visini budu zdravstveno sposobni za taj rad. To se utvrđuje prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima.


PRETHODNI LEKARSKI PREGLED ZA RAD NA VISINI

Prethodni lekarski pregled se vrši pre početka rada na visini. Ovaj pregled se vrši u cilju utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova, odnosno sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom od pada sa visine.

 • Laboratorijske analize (KKS, Se, glukoza, urin)
 • EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, težina, Index telesne mase
 • Audiometrija
 • Spirometrija
 • Ispitivanje funkcije vida – ortorejter iii pregled specijaliste oftalmologa
 • Pregled psihologa
 • Pregled specijaliste medicine rada
 • RIG grudnog kosa – po indikaciji lekara 

PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED ZA RAD NA VISINI

Periodični lekarski pregled se vrši u toku rada na visini, u cilju praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom od pada sa visine.

Periodični pregled se vrši na svakih 12 meseci. Ukoliko je zaposleni imao povrede ili bolesti koje su mogle da utiču na njegovu sposobnost za rad na visini, periodični pregled se može obaviti i ranije.

 • Laboratorijske analize (KKS, Se, glukoza, urin)
 • EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, težina, Index telesne mase
 • Audiometrija
 • Spirometrija
 • Ispitivanje funkcije vida – ortorejter iii pregled specijaliste oftalmologa
 • Pregled psihologa – na svake tri godine ako nema indikacije
 • Pregled specijaliste medicine rada
 • RIG grudnog koša – po indikaciji lekara

Kome je pregled namenjen

Pregled za rad na visini je obavezan za sve zaposlene koji obavljaju poslove na visini. To su, na primer, radnici u građevinarstvu, montaži, zanatstvu, održavanju i popravci, kao i radnici u proizvodnji koji obavljaju poslove na visinama.

Pogledajte naš CENOVNIK

Martina Markovic