Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Sistematski pregledi za radna mesta sa povećanim rizikom

Sistematski pregledi za radna mesta sa povećanim rizikom

SIstematski pregledi

Prethodni i periodični lekarski sistematski pregledi se prema pravilniku koji propisuje zakon obavljaju  svakom licu koje zasniva radni odnos na radnom mestu sa povećanim rizikom. Poslodavac je dužan da izvrši poseban lekarski pregled kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sposobnost zaposlenost za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Služba medicine rada MSB obavlja prethodne i periodične lekarske preglede.

 

PRETHODNI LEKARSKI SISTEMATSKI PREGLEDI ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Prethodni lekarski sistematski pregledi obavljaju se radi utvrđivanja posebnih zdravstvenih uslova i sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Ovaj pregled zaposlenog vrši se:

  1. pre početka rada zaposlenog na radnom mestu sa povećanim rizikom;
  2. pre premeštaja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom;
  3. prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi;
  4. ukoliko je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mestu duži od 12 meseci

 

PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Periodični lekarski sistematski pregledi vrše se radi praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta, a u rokovima propisanim ovim pravilnikom.

Poslodavac upućuje zaposlenog na periodični lekarski pregled:

  1. najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog ovim pravilnikom;
  2. nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu;
  3. posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom – ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost.

Prethodni i periodični lekarski pregled zaposlenog obuhvata opšti pregled ili specifični pregled a podrazumevaju:

⦁ Laboratorijske analize (KKS, Se, glukoza, urin)
⦁ EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, težina, Index telesne mase
⦁ Audiometrija
⦁ Spirometrija
⦁ Ispitivanje funkcije vida – ortorejter ili pregled specijaliste oftalmologa
⦁ Pregled psihologa
⦁ Pregled specijaliste medicine rada
⦁ RTG grudnog koša – po indikaciji lekara

Pogledajte naš CENOVNIK

 

Martina Markovic