Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Medicina rada

Medicina rada, lekarski pregledi i lekarska uverenja

MEDICINA RADA – ZAŠTITA ZDRAVLJA ZAPOSLENIH

Da bi se osigurala zaštita zdravlja zaposlenih na radu, poslodavac je odgovoran za angažovanje zdravstvene ustanove koja se bavi medicinom rada, pod uslovom da je ta ustanova zadovoljila sve zakonom propisane uslove.

Naš Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Medicinski Sistem Beograd obavlja preglede iz oblasti medicine rada i obezbeđuje neophonda lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti zaposlenih.

MSB Zavod vrši  procenu rizika na radnim mestima, predlaganje preventivnih mera za radna mesta gde su identifikovane štetnosti iznad dozvoljenih vrednosti, praćenje uslova rada i predlaganje mera zaštite zdravlja zaposlenih, obuku za pružanje prve pomoći, istraživanje uzroka profesionalnih bolesti.

MSB Zavod za Medicinu rada obavlja ocenjivanje zdravstvenih sposobnosti zaposlenih za rad sa povećanim rizikom, lekarske preglede i izdavanje izveštaja, praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih u odnosu na rizike na radu, organizovanje prve pomoći, savetovanje poslodavca o izboru odgovarajućeg posla u skladu sa zdravstvenom sposobnošću zaposlenog, savetovanje poslodavca o planiranju i organizaciji rada s aspekta zdravlja,

Naš tim može dodatno učestvovati u izradi programa za poboljšanje uslova rada, analizi profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, i saradnju sa savetnikom za bezbednost i zdravlje na radu.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Medicinski Sistem Beograd vrši lekarske preglede iz oblasti medicine rada na način određen zakonom.

 

LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE

MSB Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obavlja zakonski obavezne prethodne i redovne periodične preglede, koje je poslodavac je obavezan da obezbedi zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada.

MSB odeljenje Medicine rada vrši prethodne i periodične lekarske preglede za zaposlene koji rade noću, u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama.

Procedura prethodnih, periodičnih i ciljanih lekarskih pregleda zaposlenih sprovodi se u skladu s propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, koji su utvrđeni zajednički od strane ministarstva za rad i ministarstvo za zdravlje.

ZAŠTITA PRIKUPLJENIH PODATAKA O LIČNOSTI

Informacije o ličnosti prikupljene U MSB Zavodu za Medicinu rada nakon obavljenih lekarskih pregleda zaposlenog su poverljive prirode i pod nadzorom zdravstvene ustanove sa obavezom čuvanja profesionalne tajne u skladu sa zakonskim odredbama ili profesionalnim pravilima.

Sve prikupljene informacije o ličnosti mogu se deliti s drugim osobama samo uz izričit pristanak zaposlenog, u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.

Izveštaj o lekarskom pregledu zaposlenog dostavlja se poslodavcu na način koji ne ugrožava princip poverljivosti podataka o ličnosti.

 

Pogledajte naš CENOVNIK