Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 666

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

 

Interna medicina

Proučavanje, lečenje i sprečavanje bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

Ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe.

Lekar čija je specijalnost interna medicina koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Internista traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.