Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Lekarsko uverenje za zaposlenje

Lekarsko uverenje za zaposlenje

Lekarsko uverenje za zaposlenje

Lekarsko uverenje za zaposlenje je dokument koji potvrđuje zdravstvenu sposobnost osobe za obavljanje određenog posla. Izdavanje ovog uverenja predstavlja važan aspekt zaštite zdravlja zaposlenih i zaštite poslodavca od eventualnih zdravstvenih rizika i troškova vezanih za bolesti i povrede nastale na radnom mestu.

Šta je lekarski pregled za zaposlenje?

Pregled za izdavanje lekarskog uverenja za zaposlenje je provera fizičkog i psihičkog zdravlja osobe koja kandiduje za određeno radno mesto. Obuhvata:

 • Laboratorijske analize – KKS, Se, glikemija, urin
 • EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, težina, Index telesne mase
 • Audiometriju
 • Pregled specijaliste oftalmologa
 • Pregled psihologa
 • Pregled specijaliste medicine rada

Zašto je lekarsko uverenje za zaposlenje potrebno?

 

Lekarsko uverenje ima višestruku ulogu:

 • Zaštita zdravlja zaposlenog: Utvrđuje da osoba nema zdravstvene smetnje koje bi je mogle izložiti riziku povrede ili bolesti na radnom mestu.
 • Zaštita poslodavca: Smanjuje rizik od odsustva zaposlenih zbog bolesti, povreda, ili profesionalnih bolesti.
 • Smanjenje troškova: Sprečava troškove vezane za lečenje zdravstvenih problema nastalih na radnom mestu, kao i troškove za izgubljenu radnu produktivnost.
 • Održavanje bezbednog radnog okruženja: Smanjuje rizik od povrede i za druge zaposlene ukoliko radno mesto zahteva specifične fizičke ili psihičke sposobnosti.

Kome je namenjen lekarski pregled za zaposlenje?

 

Pregled za izdavanje lekarskog uverenja za zaposlenje je obavezan za sve osobe koje se zaposle na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje. Ova radna mesta se mogu definisati zakonom ili propisima u pojedinim granama, a mogu da uključe:

 • Rad sa opasnim materijama (hemikalije, radijacija)
 • Rad na visini ili u zatvorenim prostorima
 • Rad sa bukom, vibracijama, ili ekstremnim temperaturama
 • Teški fizički rad
 • Rad koji zahteva specifične psihološke sposobnosti (vozači, piloti, kontrolori)

Lekarski pregled za zaposlenje može se obaviti kod lekar specijalista medicine rada ili kod opšteg lekara, u zavisnosti od zahteva poslodavca i propisima za određeno radno mesto.

Lekarsko uverenje za zaposlenje je važan dokument koji igra značajnu ulogu u zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti radnog okruženja. Pregled za izdavanje ovog uverenja pomaže u identifikaciji zdravstvenih rizika i sprečavanju povreda i bolesti na radnom mestu.

Pogledajte naš CENOVNIK

Martina Markovic