Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 666

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

 

Vaskularna hirurgija

Hirurško lečenje

Vaskularna hirurgija – operativno lečenje je uglavnom metoda izbora kod proširenih vena. Izolovano postojanje primarnih variksa je indikacija za operaciju. Postojanje tromba dubokih vena, koji u međuvremenu nisu rekanalizovani, onemogućava operaciju površnih vena, jer one u toj situaciji postaju jedini funkcionalni prohodni deo venskog sistema. Da li ćemo se odlučiti za operaciju i koju, zavisi od mnogih faktora.

 

Perioperativni šlog:

Dešava se u oko 1% (a u nekim ustanovana i serijama i do 20%) pacijenata kod kojih je urađena standardna karotidna endarterektomija. Opisano je više od 20 različitih scenarija koji mogu izazvati perioperativni insult. Svi ovi patofiziološki mehanizmi se mogu klasifikovati kao:

– Ishemija mozga tokom klemovanja karotidnih arterija,

– Intra/postoperativna tromboza rekonstruisane (karotidne) arterije

– Intra/postoperativna embolizacija,

– Intracerebralna hemoragija,

– Ostali mehanizmi vezani za rekonstruktivni zahvat (hiperperfuzija, edem mozga itd.) i

– Incidenti koji nisu vezani za rekonstruisani arterijski segment.

Jasno je da će metod koji skraćuje period intraoperativne ishemije mozga, redukuje mogućnost tromboze endarterektomisanog segmenta i ostavlja glatku (neemboligenu) površinu arterije uspešnije prevenirati perioperativni šlog. Everziona endarterektomija, ako se radi bez tehničkih grešaka, ima mogućnosti da to postigne.