Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja

Pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja

Pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja

Jonizujuće zračenje je vrsta zračenja koja može da razbije hemijske veze u materiji. To može dovesti do oštećenja ćelija i tkiva, što može imati štetne posledice po zdravlje.

Lica koja rade u zoni jonizujućeg zračenja izložena su većoj količini ovog zračenja od ostatka populacije. Zbog toga je potrebno da se pre početka rada i tokom rada periodično podvrgavaju lekarskim pregledima kako bi se utvrdilo njihovo zdravstveno stanje i procenila mogućnost da budu izložena štetnom uticaju zračenja.

Šta je pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja?

Pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja je skup medicinskih pregleda koji se sprovode u cilju utvrđivanja zdravstvene sposobnosti lica za rad u ovoj oblasti. Pregled se sastoji od sledećih delova:

 • Anamneza: Lekar prikuplja podatke o zdravstvenom stanju lica, uključujući podatke o dosadašnjim bolestima, alergijama, lekovima koje uzima i drugim faktorima koji mogu uticati na zdravstvenu sposobnost za rad u zoni jonizujućeg zračenja. 
 • Fizikalni pregled: Lekar obavlja fizički pregled lica, uključujući pregled srca, pluća, gastrointestinalnog trakta, nervnog sistema i drugih organa i sistema. 
 • Laboratorijski pregledi: U zavisnosti od zdravstvenog stanja lica, lekar može da odredi i određene laboratorijske preglede, kao što su krvna slika, biohemijski testovi, testovi na razne bolesti, itd. 
 • Specifični pregledi: Lekar može da odredi i određene specifične preglede, kao što su:
  • Neuro-psihijatrijski pregled: Ovaj pregled se sprovodi kako bi se utvrdilo da li lica imaju psihičke bolesti ili poremećaje koji bi mogli da utiču na njihovu sposobnost da bezbedno rade u zoni jonizujućeg zračenja.
  • Ginekološki pregled i pregled dojki za žene: Ovi pregledi se sprovode kako bi se utvrdilo da li žene imaju zdravstvene probleme koji bi mogli da budu pogoršani izlaganjem jonizujućem zračenju.
  • Analiza strukturnih hromozomskih aberacija u limfocitima periferne krvi: Ovaj pregled se sprovodi kako bi se utvrdilo da li lica imaju oštećenja hromozoma, što može biti posledica izlaganja jonizujućem zračenju.

Zašto je pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja potreban?

Pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja je neophodan kako bi se zaštitilo zdravlje lica koja rade u ovoj oblasti. Pregledom se utvrđuje da li lica imaju zdravstvene probleme koji bi mogli da budu pogoršani izlaganjem jonizujućem zračenju. Takođe, pregledom se utvrđuje da li lica mogu da bezbedno rade u ovoj oblasti, odnosno da li su u stanju da poštuju mere zaštite od jonizujućeg zračenja.

Kome je pregled namenjen?

Pregled za rad u zoni jonizujućeg zračenja je obavezan za sva lica koja će raditi u ovoj oblasti. To uključuje zaposlene u sledećim delatnostima:

 • Nuklearna energetika
 • Medicina
 • Industrija
 • Istraživanje i razvoj

Pregled se može obavljati u zdravstvenim ustanovama koje imaju dozvolu za obavljanje lekarskih pregleda za rad u zoni jonizujućeg zračenja.

Koliko često se pregled sprovodi?

Pregled se sprovodi u dva navrata:

1.Prethodni pregled: Ovaj pregled se sprovodi pre početka rada u zoni jonizujućeg zračenja.

 • PRETHODNI LEKARSKI PREGLED A I B KATEGORIJE:

Opšti pregledi:

 • Osnovne laboratorijske analize KKS, Se, glukoza, urin, retikulociti)
 • EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, tezina, Index telesne mase
 • Audiometrija
 • Spirometrija
 • Ispitivanjc funkcijc vida ortorcjtcr ili prcglcd spccijalistc oftalmologa
 • Pregled specijaliste medicine rada
 • RTG grudnog kosa – po indikaciji lekara

Specifični pregledi:

 • Pregled specijaliste neuropsihijatra
 • Pregled psihologa
 • Pregled specijaliste ginekologa
 • Ultrazvuk dojke
 • Hromozomske aberacje i ucestalost mikronukleusa

Ako se rade izotopi Jl3 l potreban je pregled dermatologa (mladeža) I UZ štitne žlezde

 

2.Periodični pregled: Ovaj pregled se sprovodi periodično, u zavisnosti od vrste posla koji se obavlja. Uobičajeno je da se periodični pregled sprovodi jednom godišnje.

 • PERIODIČNI PREGLED A KATEGORIJE (rad u kontrolisanoj zoni i mogu da prime 6 msy godišnje):

Opšti pregledi:

 • Osnovne laboratorijske analize – KKS, Se, glukoza, urin, retikulociti)
 • EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, tezina, Index tclesne mase
 • Audiometrija
 • Spirometrija
 • Ispitivanje funkcije vida – ortorejter iii pregled specijaliste oftalmologa
 • Pregled psihologa
 • Pregled specijaliste medicine rada
 • RTG grudnog kosa – po indikaciji lekara

Specifični pregledi:

 • Pregled specijaliste neuropsihijatra na svakih 6 godina
 • Pregled psihologa
 • Pregled specijaliste ginekologa
 • Ultrazvuk dojke
 • Ucestalost mikronukleusa svake godine
 • Ako se rade izotopi Jl31 potreban pregled dermatologa (mladeza) I UZ stitne zlezde
 • PERIODIČNI PREGLED B KATEGORIJE

Opšti pregledi:

 • Osnovne laboratorijske analize – KKS, Se, glukoza, urin, retikulociti)
 • EKG, merenje krvnog pritiska, telesna visina, lezina, Index telesne mase
 • Audiometrija
 • Spirometrija
 • Ispitivanje funkcije vida – ortorejter iii pregled specijaliste oftalmologa
 • Pregled psihologa
 • Pregled specijaliste medicine rada
 • RTG grudnog kosa – po indikaciji lekara

Specifični pregledi:

 • Pregled specijaliste neuropsihijatra na svakih 6 godina
 • Ucestalost mikronukleusa na 3 godine
 • Ako se rade izotopi J13l potreban pregled dermatologa (mladefa) I UZ stitne zlezde

Pogledajte naš CENOVNIK

Martina Markovic