Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

CENOVNIK ZAVOD

Cenovnik usluga privatne klinike Medicinski Sistemi Beograd. Ukoliko u cenovniku ne pronadjete željenu uslugu možete nas kontaktirati telefonom, mejlom ili putem kontakt forme na sajtu. Pored pojedinačnih pregleda imamo i pakete pregleda ukoliko Vam je potrebna šira dijagnostika

ZAVOD
Pregled lekara opste prakse
4,000.00
Pregled psihologa
3,600.00
Pregled lekara specijaliste - asistenta, primarijusa, magistra nauka
6,000.00
Pregled lekara specijaliste - profesora
7,000.00
Pregled lekara specijaliste - onkologa, hirurga, endokrinologa
8,000.00
Pregled lekara specijaliste proktologa sa anoskopijom
8,000.00
Pregled lekara specijaliste - akademika profesora
12,000.00
Ekspertski pregled
18,000.00
Ekspertski pregled profesora
30,000.00
Kontrolni pregled lekara opste prakse
2,500.00
Kontrolni pregled lekara specijaliste
3,600.00
Kontrolni pregled profesora
4,200.00
Konzilijum lekara
25,000.00
Onkoloski konzilijum
30,000.00
Ultrazvucni pregled lekara specijaliste - (eho srca sa kolor doplerom, eho štitne žlezde ili eho abdomena)
3,600.00
Ultrazvučni pregled lekara specijaliste konsultanta (eho srca sa kolor doplerom, eho štitne žlezde, eho abdomena, eho dojke, eho mekih tkiva)
6,000.00
Ultrazvucni pregled specijaliste - profesora/akademika
7,000.00
Ultrazvucna markacija dojke
7,000.00
Dopler krvnih sudova (vrata, ekstremiteta)
6,600.00
Dva ultrazvucna pregleda po izboru - ista osoba (eho srca sa kolor doplerom, eho stitne zlezde, eho abdomena, eho dojke, eho mekih tkiva)
7,000.00
Tri ultrazvčna pregleda po izboru - ista osoba (eho srca sa kolor doplerom, eho štitne žlezde, eho abdomena, eho dojke, eho mekih tkiva)
9,000.00
Dva ultrazvucna pregleda po izboru konsultanta - ista osoba
8,000.00
Tri ultrazvcna pregleda po izboru konsultanta - ista osoba
12,000.00
Pregled i eho specijaliste
7,000.00
Pregled i eho specijaliste konsultanta (urolog, kardiolog, nefrolog...)
10,000.00
Pregled i eho profesora (urolog, kardiolog, nefrolog...)
12,000.00
Pregled lekara specijaliste ginekologa (spekulum+bimanuelni pregled)
4,000.00
Pregled lekara specijaliste ginekologa - profesora (spekulum+bimanuelni pregled)
6,000.00
Ekspertski pregled lekara specijaliste ginekologa
12,000.00
Kontrolni pregled lekara specijaliste ginekologa
2,500.00
Kontrolni pregled lekara specijaliste ginekologa - profesora
3,500.00
Kolposkopija
6,000.00
Kolposkopija lekara konsultanta
8,000.00
Ultrazvucni pregled lekara specijaliste - ginekologa
6,000.00
Ultrazvucni pregled lekara specijaliste - akusera
6,000.00
Ultrazvucni pregled lekara specijaliste profesora - ginekologa
7,000.00
Ultrazvucni pregled lekara specijaliste profesora - akusera
7,000.00
Kolor dopler za trudnice - lekara specijaliste
7,200.00
Kolor dopler za trudnice - lekara specijaliste profesora
8,000.00
Kolor dopler ginekoloski - lekara specijaliste
7,200.00
Kolor dopler ginekoloski - lekara specijaliste profesora
8,000.00
Ekspertski ultrazvuk prvog (11+0-13+6ng) i drugog trimestra (20+0-24+0 ng
9,600.00
Pracenje trudnoce posle 20ng (biometrija, dopler, BFP)
10,000.00
Eho 4D
10,500.00
Eho 4D profesora
12,000.00
Ginekoloski sistematski paket (pregled, kolposkopija, ultrazvuk specijaliste ginekologa+PA+VB)
10,000.00
Pregled i ultrazvuk specijaliste ginekologa
10,000.00
Pregled i ultrazvuk specijaliste akusera
10,000.00
Pregled i ultrazvuk specijaliste profesora ginekologa
12,000.00
Pregled i ultrazvuk specijaliste profesora akusera
12,000.00
Folikulometrija lekara specijaliste
3,500.00
Folikulometrija lekara specijaliste profesora
4,000.00
Plasiranje pesara
6,100.00
Vađenje pesara
4,400.00
Plasiranje spirale
7,000.00
Vadjenje spirale
6,000.00
Vaginalno ispiranje
2,000.00
Biopsija grlica materice sa kolposkopijom
20,000.00
Kardiotokografija
3,600.00
Konsultacija bez dokumentacije
6,000.00
Konsiltacija sa pregledom dokumentacije
9,600.00
Pregled dermatologa sa dermoskopom
5,000.00
Pregled dermatologa konsultanta sa dermoskopom
6,000.00
Pregled profesora dermatologa sa dermoskopom
7,000.00
Dermoskopija - jednog mladeza
3,000.00
Dermoskopija - pet mladeza
5,000.00
Dermoskopija - deset i vise mladeza
7,000.00
Test na inhalatorne I nutritivne alergene
3,000.00
Epikutani - patch test standardna baterija
5,500.00
Dozno provokativni test na lek
10,000.00
SLIT alergolosko ispitivanje
3,000.00
Pregled nutricioniste
5,000.00
Izrada jelovnika - Izrada za 15 dana + jedna kontrola (merenje)
10,000.00
Kontrolni pregled nutricioniste
2,500.00
Pregled lekara specijaliste pulmologa
6,000.00
Pregled lekara specijaliste pulmologa docenta
8,000.00
Pulmoloski konzilijum (tri lekara pulmologa, odluka za hemoterapiju)
25,000.00
Pulmoloski konzilijum (dva lekara pulmologa, grudni hirurg, po potrebi radiolog)
30,000.00
Spirometrija
2,500.00
PPD test
4,000.00
Pregled specijaliste reumatologa
6,000.00
Eho reumatologa
6,000.00
Intraartikularno davanje terapije - koleno
8,000.00
Intraartikularno davanje terapije - rame
8,000.00
Intraartikularno davanje terapije - kuk
10,000.00
Osteodenzitometrija ultrazvučna
2,200.00
Davanje blokada (C, L, S kičme)
5,500.00
Pregled lekara specijaliste oftalmologa - opsti
3,600.00
Pregled lekara specijaliste oftalmologa konsuktanta - opsti
6,000.00
Pregled lekara specijaliste profesora oftalmologa - opsti
7,000.00
Kontrolni pregled lekara - oftalmologa
3,600.00
Kontrolni pregled profesora - oftalmologa
4,200.00
Merenje ocnog pritiska
1,000.00
Ispitivanje suznog filma
1,000.00
Odredjivanje dnevne krive ocnog pritiska
2,000.00
Pregled ocnog dna - oftalmoskopija
1,500.00
Određivanje dioptrije
2,500.00
Optička biometrija oba oka
4,000.00
Aplikacija leka u oko
1,000.00
Vađenje stranog tela iz oka pod mikroskopom
2,500.00
Pregled lekara specijaliste ORL
6,000.00
Pregled lekara specijaliste profesora ORL
7,000.00
Kontrolni pregled lekara - ORL
3,600.00
Kontrolni pregled profesora - ORL
4,200.00
Incizija apcesa (uho, grlo, nos)
2,200.00
Ispiranje jednog uva
2,000.00
Ispiranje oba uva
3,500.00
Aplikacija gaze sa lekom i uvo
1,000.00
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom
2,500.00
Mikroaspiracija i toaleta uva pod mikroskopom
2,000.00
Lecenje polozajnih vrtoglavica
5,800.00
Prednja tamponada
3,300.00
Kauterizacija krvnih sudova nosa
3,000.00
Vadjenje stranog tela iz nosa
2,500.00
Medicina rada po ponudi
0.00
Sistematski pregled bez rada na visini (prethodni, periodični)
4,400.00
Sistematski pregled sa radom na visini (prethodni, periodični)
5,000.00
Sistematski pregled u zoni jonizujuceg zracenja (prethodni, periodični) - zene
18,400.00
Sistematski pregled u zoni jonizujuceg zracenja (prethodni, periodični) - muskarci
14,950.00
Sistematski pregled bez nosenja oruzja
4,700.00
Sistematski pregled sa nosenjem oruzja
5,000.00
Dozvola za drzanje i nosenje oruzja (specijalista medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar, EKG)
5,700.00
Lovacko udruzenje (specijalista medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar, EKG)
2,600.00
Vozaci A, B (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG)
4,400.00
Vozaci C, D, E (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG, glikemija
5,700.00
Lekarski pregled za camac (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG, glikemija)
4,600.00
Lekarski pregled za zaposlenje (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, EKG, KKS, glikemija)
3,450.00
Pregled vida po pravilniku
1,700.00
Ciljani oftalmoloski pregled
2,300.00
Duplikat uverenja
1,150.00
Dopuna akta o proceni rizika (po radnom mestu)
2,300.00
Sistematski pregled zene - poseban paket usluga po ponudi
0.00
Sistematski pregled MSB1 zene
11,100.00
Sistematski pregled MSB2 zene
14,150.00
Sistematski pregled MSB3 zene
16,250.00
Sistematski pregled muskarci - poseban paket usluga
0.00
Sistematski pregled MSB1 muskarci
9,100.00
Sistematski pregled MSB2 muskarci
11,800.00
Sistematski pregled MSB3 muskarci
14,250.00
Terapija
0.00
Davanje IM Injekcija (bez cene leka)
1,000.00
Davanje IV injekcija (bez cene leka)
1,500.00
Davanje infuzije (bez cene leka)
2,500.00
Pregled lekara za vakcinaciju (bez cene vakcine)
2,000.00
Previjanje manje
2,000.00
Previjanje srednje
3,000.00
Previjanje veće
5,000.00
Elektrokardiografija
1,000.00
Pregled lekara - kucna poseta
10,000.00
Usluga vađenja krvi - kucna poseta
2,200.00
Usluga davanja IM injekcija - kucna poseta (bez cene leka)
1,500.00
Usluga davanja IV injekcija - kucna poseta (bez cene leka)
2,000.00
Usluga davanja infuzije - kucna poseta (bez cene leka)
2,500.00
Usluga previjanje i obrada manje rane - kucna poseta
3,000.00
Usluga previjanje i obrada srednje rane - kucna poseta
4,000.00
Usluga previjanje i obrada veće rane - kucna poseta
6,000.00
Pregled stomatologa
1,500.00
Rutinsko čišćenje zuba
2,000.00
Snimak zuba
200.00
Amalgamska plomba 1
1,500.00
Amalgamska plomba 2
2,000.00
Amalgamska plomba 3
2,500.00
Compozitna plomba 1
2,500.00
Compozitna plomba 2
3,000.00
Compozitna plomba 3
3,500.00
Prekrivanje pulpe direktno i indirektno
1,000.00
Vitalna imortalna amputacija
1,000.00
Lečenje kanala 1
3,000.00
Lečenja kanala 2
4,000.00
Lečenje vise kanala
5,000.00
Gangrena
500.00
Revizija punjenja
4,000.00
Beljenje zuba - ordinacija
24,000.00
Beljenje zuba - kuća
20,000.00
Obrada parodontalnog dzepa
1,000.00
Terapija apscesa
2,000.00
Gingivektomija
1,500.00
Savet oralnog hirurga
1,100.00
Kliničko produzenje krunice
1,000.00
Vađenje zuba
2,000.00
Hirusko vadjenje zuba
6,000.00
Vađenje impaktiranog umnjaka
12,000.00
Resekcija zuba 1
12,000.00
Resekcija zuba 2 i vise
8,000.00
Hemisekcija
6,000.00
Cistektomija
12,000.00
Terapija alveolita
500.00
Nivelacija grebena
8,800.00
Incizija apscesa
1,000.00
Incizija proteza
25,000.00
Parcijalna akrilatna proteza
20,000.00
Totalna proteza
22,000.00
Parcijalna skeletirana proteza
30,000.00
Totalna proteza sa met.b.
33,000.00
Ugradnja atecmena
13,200.00
Direktno podlaganje proteze
3,000.00
Indirektno podlaganje proteze
9,000.00
Reparatura proteze
2,200.00
Zastitna krunica
1,000.00
Privremeni most po clanu
1,000.00
Skidanje krunice
1,000.00
Parcijalna proteza - jedan zub (subtotalna)
5,000.00
Met keramicka krunica
11,000.00
Met keramička krunica sa keram rubom
13,000.00
Bezmetalna keramicka krunica
24,000.00
Livena nadogradnja
2,200.00
Nadogradnja zuba
3,500.00
Zaliv fisura
1,100.00
Vadjenje mlecnog zuba
1,200.00
Lecenje koren sa n r
1,100.00
Pulpotomija na mlecnom zubu
2,200.00
Mezoterapija lica
8,000.00
Mezoterapija lica 2 tretmana
14,000.00
Mezoterapija lica 3 tretmana
18,000.00
Mezoterapija lica i vrata
15,000.00
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea
20,000.00
Mezoterapija saka
9,000.00
Mezoterapija podočanjaka
6,000.00
Mezoterapija celulita
9,000.00
Mezoterapija celulita 2 tretmana
15,000.00
Mezo terapija celulita 3 tretmana
18,000.00
Hyalift 75 pro 1 tretman
10,000.00
Hyalift 75 pro 2 tretmana
18,000.00
Hyalift 75 pro 3 tretmana
23,000.00
Biorevitalizacija Profhilo 2ml
30,000.00
Biorevitalizacija Neauvia Hydro Deluxe 2,5ml
12,000.00
RRS Long Lasting (LOLA tretman)
30,000.00
Lipoliza 1 doza
9,000.00
Lipoliza 2 doze
16,000.00
Lipoliza 3 doze
21,000.00
Lipoliza podbratka
9,000.00
Lipoliza podbratka 2 doze
16,000.00
Lipoliza podbratka 3 doze
21,000.00
XL Hair 1 tretman
8,000.00
XL Hair 2 tretmana
15,000.00
XL Hair 3 tretmana
20,000.00
Botox 2 regija
14,000.00
Botox 2 regije
22,000.00
Botox 3 regije
29,000.00
Hiperhidroza
35,000.00
Mezobotox (botox sa mezokoktelom)
20,000.00
Neauvia filer 1ml
24,000.00
Hijaluronidaza (topljenje filera)
10,000.00