Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Genitalna hirurgija i promena pola

Genitalna hirurgija i promena pola – Operacije na muškim i ženskim genitalijama, kao i operacije promene pola izvodi naš stručan tim obučen od strane svetski poznatog eksperta akademika Prof. Dr Save Perovića.

Kongenitalne anomalije dece i odraslih: korekcija abnormalnih i deformisanih genitalija

 • Cryptorchrisam
 • Ingvinalne, umbilicalne i druge kile
 • Pravljenje pupka
 • Korekcija duplog penisa
 • Ectopije penisa
 • Megaurethra
 • Korekcija dvostruke materice
 • Muška inkontinencija (kongenitalna – urodjena ili jatrogena posle prostatectomije)
 • ARGUS implantacija

Modifikacije ženskih genitalija

 • Hipertrofija klitorisa
 • Hipertrofija malih usana
 • Hipertrofija velikih usana
 • Uretralne ciste
 • Rekonstrukcija ženske uretre posle povrede/pucanje – rekonstrukcija sfinktera
 • TVT i TOT tretmani stres inkontinencije
 • Cistokela i rektokela: plastika prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida upotrebom VIPRO mreže
 • Prolaps vagine/uterusa – transvaginalna colpo/uteropexija za sakrospinalni ligament
 • Vaginalna agenezija (Mayer-Rokitansky sindrom) — rekonstrukcija vagine korišćenjem rekto-sigmoidnog kolona
 • Vesico-vaginalna i recto-vaginalna fistula
 • Sve vrste deformiteta spoljašnih genitalija.

Modifikacija muških genitalija

 • Ukopan penis
 • Kurvature/krivine penisa— plikacija ili grafting (savijeni penis, kordea odraslih / penilne chorde / kongenilne penilne kurvature)
 • Hirurgija hipospadije – svih vrsta, dečjih i odraslih
 • Epispadije dece i odraslih
 • Hirurgija uvećanja penisa / uvećanje penisa / produženje ligamentolizom i podebljanje (povećanje obima) upotrebom autologous-sopstvenog tkiva izgradjenog uz pomoć PLGA matrice
 • Samo uvećanje obima korišćenjem PLGA matrice (bez produženja penisa).
 • Gynecomastia i/ili smanjenje bradavica
 • Liposukcija zadnjice u istom aktu sa uvećanjem penisa
 • Morbus Peyronie:
  • Plikatura tunica albugine,
  • Stvarno produžavanje penisa (graftovanjem upotrebom geometrijskog principa) i
  • Ugradnja penilnih proteza
 • Korekcija erektilne disfunkcije upotrebom ligature vene (kompletni disassembling penisa):
 • Ugradnja naduvavajuće proteze, kao što su AMS penilne proteze
 • Ugradnja semi-rigidnih proteza
 • Geometrijska disproporcija – korporoplastika
 • Povrede penisa – korekcija traumatskih ili jatrogenih povreda penisa
 • Prelom penisa, frakture penisa
 • Vaso-vasostomija
 • Zarobljeni penis nedostajućom penilnom kožom – rekonstrukcija kože penisa u jednom aktu korišćenjem skrotalnog flapa
 • Korekcija micropenis sindroma – potpuna faloplastika upotrebom musculocutanog latissimus dorsi (MLD) flapa za mikro hiruršku korekciju penisa. Operacija se najčešće izvodi u tri faze.
 • Karcinom penisa niskog gradusa – poštedna hirurgija penisa (očuvanje organa)
 • Povrede glansa — glanuloplastika.

Intersex hirurgija

 • Feminizacija
 • Maskulinizacija

Hirurgija promene pola / iz muškog u ženski i iz ženskog u muški pol

 • Mastektomija
 • Histerectomija sa obostranom adneksektomijom – transvaginalnom ili transabdominalnom
 • Iz ženskog u muški pol: uklanjanje svih genitalija, uključujući vaginektomiju, trans-vaginalnu histerektomiju sa adneksektomijom (odstranjivanje jajnika i jajovoda), kao i Perovic Metoidioplastika 2008 sa skroto plastikom uključujući proteze
 • Iz ženskog u muški pol – Perovic Metoidioplastika 2008 sa vaginektomijom i skrotoplastikom (testikularne proteze uključene)
 • Perovic Metoidioplastika 2008 sa skrotoplastikom (proteze uključene) kod pacijenata sa već uklonjenom vaginom, matericom i adneksama
 • Totalna faloplastika upotrebom MLD flapa:
 • Prva faza (napomena: Hospitalizacija u ovoj fazi traje 6-7 dana)
 • Faza dva
 • Faza tri
 • Iz muškog u ženski pol – vaginoplastika od penilne kože
 • Iz muškog u ženski pol – vaginoplastika od rekto-sigmoidnog kolona