Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 666

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

 

Rekonstrukcija dojki nakon mastektomije

Povecanje Grudu - Ugradnja Silikona

Rekonstrukcija dojki nakon mastektomije

Mi u privatnoj bolnici Medicinski sistemi Beograd imamo najbolje plastične hirurge koji su dobro opremljeni znanjem o hirurgiji rekonstrukcije dojke. Rekonstrukcija dojki se radi uglavnom kod žena. Tokom ove konkretne operacije plastični hirurg pravi dojku od veštačkog materijala ili režanj tkiva na drugom mestu u telu ili se primenjuju obe procedure.

Rekonstrukcija dojke se obično izvodi u slučaju raka ili verovatnoće razvoja raka tokom vremena. U tom slučaju lekari predlažu mastektomiju i rekonstrukciju dojki. U većini slučajeva, rekonstrukcija dojke se odvija tokom ili ubrzo nakon mastektomije. Takođe se može izvesti nakon nekoliko meseci ili godina mastektomije. Treba napomenuti da iako će operaciju izgradnje dojke izvoditi najbolji estetski hirurzi, ona ne može vratiti tačnu osetljivost dojke, s vremenom se delimično neki osećaj može vratiti, ali ne i potpun.

Vrsta operacije implantacije dojke koja se izvodi zavisi od razgovora između hirurga i pacijenta. Od pacijenta se traži da precizno razmisli o situaciji i postavi sebi nekoliko pitanja u vezi sa svojim potrebama.

Neka od pitanja koja sebi mogu postaviti prema preporukama lekara su:

Koliko im je važna rekonstrukcija dojke?
Rekonstrukcija dojke će pomoći da se ponovo osećate celim?
Da li vam još jedna operacija nakon mastektomije neće predstavljati problem?

 

Rekonstrukcija dojki – studije

Urađena je longitudinalna studija sa Kanadskog univerziteta u Britanskoj Kolumbiji na 75 žena starosti 60-77 koje su bile podvrgnute rekonstrukciji. Utvrđeno je da je 70 odsto žena imalo dobre i zadovoljavajuće rezultate operacije. Oko 90 odsto njih će se ponovo opredeliti za ovu operaciju. Otuda je zaključeno da se kod žena starijih od 60 godina može izvesti bilo koja vrsta rekonstruktivne hirurgije.

U ovoj studiji koju je sproveo Braun, većina žena je imala rekonstrukciju dojke putem implantata ili korišćenjem tkiva iz dela sopstvenog tela. Operacije su obavljene zajedno sa mastektomijom. Pacijenti nakon operacije su praćeni četiri godine.

 

Problemi nakon operacije

Iako je većina žena bila veoma srećna nakon operacije, vreme oporavka je bilo dugo, oko 12 nedelja. Nekoliko žena je utvrdilo da je ovo vreme oporavka jako dugo, zajedno sa ekstremnim bolom. Bilo je nekoliko problema kao što su problemi sa zarastanjem rana u nekim slučajevima. Tako je otprilike 30 posto žena imalo veće do manje komplikacije nakon operacije rekonstrukcije dojke. Oko 20 procenata žena imalo je velike komplikacije kao što su hernija ili abdominalne izbočine koje su zahtevale naknadnu operaciju.

Utvrđeno je da se komplikacije češće javljaju kod žena lošeg zdravlja. Studija je takođe bacila svetlo na važnost zdravog mentalnog zdravlja za zadovoljavajuće rezultate operacije, uz to je takođe otkriveno da je jedan aspekt nezadovoljstva subjekta pogođen posle operacije rekonstrukcije dojke.

Istraživači iz najbolje bolnice za hirurgiju implantata u Delhiju samo su rekli da starost ne treba smatrati jedinim odlučujućim faktorom za operaciju rekonstrukcije dojke. Dakle, da li se rekonstrukcija radi u najboljem interesu pacijenta, to uvek treba da zavisi od drugih faktora koji doprinose kao što su istorija bolesti, alergije, zdravstveno stanje, fizičko i mentalno i tako dalje. Naš tim u bolnici Medicinski sistemi ima sve potrebne detalje i najnovije ažurirano znanje o prednostima i nedostacima operacije rekonstrukcije dojke, pažljivim merama, procedurama, potrebnim tehnologijama i stručnom iskustvu jer su na kraju naši pacijenti i njihovo zadovoljstvo naš prvi prioritet u svakom slučaju.

Operacija rekonstrukcije dojke koju izvodi naš tim lekara specijalista, hirurga, medicinskih sestara i savetnika ima na umu da ima sve neophodne ideje o slučaju koji vode, potrebama i stručnosti prema individualnim razlikama u svakoj situaciji i za svaku žena. Trebalo bi da postoji odgovarajući razgovor sa ženom i njenom porodicom pre operacije.