Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

CENTAR ZA HIRURGIJU PERIFERNIH NERVAVA – MSB

Centar za Hirurgiju Nerava

CENTAR ZA HIRURGIJU PERIFERNIH NERVAVA – MSB

Centar za hirurgiju nerava

Centar za hirurgiju nerava podseća da povrede perifernih nerava imaju veliki socioekonomski značaj jer obično pogađaju najproduktivniju populaciju, životne dobi između 20 i 50 godina, dovode do značajnog smanjenja radne sposobnosti, kao i do redukcije mogućnosti učestvovanja i uživanja u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Procedure u tretmanu povreda i oboljenja perifernih nerva

-neuroliza,

-direktnu sutura i

-nervna transplatacija

-nervni transfer

-ekstripacija tumora

NEUROLIZA

Neuroliza predstavlja metodu izbora u slučaju nervnih lezija koje su u kontinuitetu. Ove lezije najčešće nastaju kao posledica kompresije okolnih struktura na nerv (kompresivne neuropatije kao što su pre svega sindrom karpalnog kanala i sindrom kubitalnog kanala), a takođe mogu nastati i u slučaju povreda u smislu kontuzije,trakcije nerva ili prekomernog dejstva X zraka (koje se sreće kod postiradijacionih pleksitisa, nakon zračenja zbog karcinoma dojke).

U slučajevima kada je nerv komprimovan okolnim ožiljnim tkivoma radi se samo oslobađanje nerva od adhezija sa okolnim tkivom. Na taj način postiže se njegova dekompresija i deliberacija, a po potrebi vrši se i njegova transpozicija. Ova procedura označava se kao spoljašnja neuroliza.

U slučajevima kada postoji i fibroza epifascikularnog epineurijuma radi se i longitudinalna epifascikularna epineurotomija radi dodatne dekompresije nervnih elemenata.

Kada postoje znaci fibroze i intrefascikularnog epineurijuma radi se i cirkumferencijalna epifascikularna epineurektomija sa parcijalnom interfascikularnom epineurektomijom pri čemu se izdvjaju pojedinačni fascikulusi, odnosno fascikularne grupe. Ovaj postupak označava se kao unutrašnja neuroliza.

Nakon postupka unutrašnje neurolize i izdvajanja pojedinačnih fascikulusa odnosno fascikularnih grupa vrši se njihova zasebna analiza. Intaktni fascikulusi se ostavljaju. Fascikulusi kod kojih postoji oštećenje perineurijuma i/ili fibroza endoneurijuma su istanjeni, „prazni“ i vrši se njihova resekcija. Kad je reč o facscikulusima koji su zadebljeli tj kod kojih postoji tzv. intrafascikularni neurom, vrši se njihova intraoperativna stimulacija i registrovanje nervnih akcionih potencijala. Ukoliko se navedeni potencijali ne registruju aksoni su nefunkcionalni, pa se vrši njihova resekcija i obrnuto.