Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Lukas Rasulic Neurohirurg MSB bolnica

Prof. Dr Lukas Rasulić

Neurohirurg

PROF. DR LUKAS RASULIĆ – SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

Dr Lukas Rasulić je doktor medicinskih nauka i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktor Rasulić je takodje načelnik Odeljenja za bolesti i povrede perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju bola u klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Glavna klinička i naučna oblast interesovanja mu je hirurgija perifernih nerava.

Dr Lukas Rasulić je i Predsednik Odbora za globalnu i humanitarnu neurohirurgiju.

 

Obrazovanje i usavršavanje

Sa prosečnom ocenom 9,36 diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Zatim 1995 godine je odbranio magistarski rad,na istom fakultetu, iz hirurške anatomije.

1999 odbranio je doktorsku disertaciju a godinu dana pre toga postaje asistent na predmetu hirurgija-neurohirurgija. 2007.godine postaje docent a 2014. vanredni profesor.

Doktor Rasulić je član mnogih stručnih komisija i gostujući predavač na Univerzitetu Harvard i Stanford. Pored tog on je i autor nekoliko stotina naučnih radova.

 

Interesi:

Hirurgija perifernog nervnog sistema, posebno hirurgija brahijalnog pleksusa, tumori mozga, radiohirurgija hirurgija kičme, traume mozga, cerebrovaskularne bolesti.

Publikacije:

Prof. Rasulić je objavio više od 500 naučnih publikacija u međunarodnim i domaćim časopisima i poglavljima u naučnim knjigama.
Bio je profesor na više od 100 međunarodnih kurseva i obuka, pozvani predavač na više od 120 domaćih i međunarodnih kongresa, skupova i simpozijuma.
Kao organizator učestvovao je na više od 65 domaćih i međunarodnih kongresa, skupova i simpozijuma i aktivni učesnik na više od 180 međunarodnih i domaćih naučnih skupova.

Značajni Projekti:

Profesor Lukas Rasulić je u Srbiji nosilac projekta AENEID (Akademija za evropsku neurohiruršku izvrsnost kroz inovacije i raznovrsnost) – Saradnja na inovacijama i razmeni dobre prakse – Savez znanja, Erazmus+ Program 2020.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije je u okviru ovog projekta.

Članstva i imenovanja:

 • Predsednik Srpskog neurohirurškog društva,
 • Predsednik Neurohirurškog društva Jugoistočne Evrope,
 • Predsednik Kongresa EANS 2022.
 • Predsednik VFNS komiteta za hirurgiju perifernih nerava i brahijalnog pleksusa,
 • Predsednik EANS Globalnog i humanitarnog komiteta za neurohirurgiju,
 • Pojedinačni član Evropskog udruženja neuroloških hirurga – EANS od 2004.
 • Član međunarodnog društva za intraoperativnu neurofiziologiju,
 • Član evropskog društva za stereotaksiju i funkcionalnu neurohirurgiju,
 • Član svetske akademije neuroloških hirurga – VANS,
 • Član američkog udruženja neuroloških hirurga – AANS,
 • Član severnoameričkog društva za kičmu,
 • Član evropska akademija nauka i umetnosti, klasa II – medicina, aktivni član, od 2016.

 

 

Specijalizacija
Neurohirurgija
Diplome
Specijalista neurohirurgije
Usavršavanje
Odeljenje za hirurgiju perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju protiv bolova
Radni dani
TuesdayThursdaySaturday

NAŠI SPECIJALISTI IZ DRUGIH OBLASTI

Ass dr Marko Buta
Specijalista onkološke endokrine hirurgije
Prof. dr Čedomir Vučetić
Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije