Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Ass dr Marko Buta Specijalista onkoloske endokrine MSB bolnice hirurgije

Ass dr Marko Buta

Specijalista onkološke endokrine hirurgije

DR MARKO BUTA – SPECIJALISTA ONKOLOŠKE ENDOKRINE HIRURGIJE

Biografija

Dr Marko Buta je rođen 16.08.1974. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i prva dva razreda IX beogradske gimnazije. Srednju školu završio je u Sjedinjenim Američkim Državama, država Džordžija a potom diplomirao biologiju na Univerzitetu Džordžija 1995.godine.

Stekao je zvanje doktor medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002.godine. Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) od 2004.godine gde obavlja funkciju šefa odseka za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata a bio je i šef odseka za hirurgiju melanoma, sarkoma i tumora mekih tkiva IORS-a.

Promovisan je u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za opštu hirurgiju-onkologiju u julu 2015.godine.
Sekretar je Etičkog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i sekretar Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS). U junu 2014.godine je odbranio magistarsku tezu pod nazivom: Prognostički faktori i kliničko-patološke karakteristike diferentovanih tireoidnih karcinoma kod dece i adolescenata na Medicinskom Fakultetu u Beogradu pod mentorstvom Prof.Džodića.

Izabran je u istraživačko zvanje Istraživač-saradnik u januaru 2015.godine a u zvanje Naučni saradnik u junu 2017.godine od strane Naučnog veća Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

U julu 2016.godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostički znаčаj klаsičnih i molekulаrnih (kаtepsin D, uPA i PAI-1) biomаrkerа ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Stručno usavršavanje obavio je u Univerzitetskoj klinici u Essen-u, Nemačka, u toku 2013.godine kod Prof Martin-a Walz-a u Centru za minimalno invazivnu hirurgiju sa posebnim osvrtom na minimalno invazivnu hirurgiju štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde. U toku 2015.godine usavršavao se u Centru za minimalno invazivnu i onkološku hirurgiju u Ulmu, Nemačka.

Učestvovao je na projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije br. 145018, od 2006. do 2010. godine “Molekularni biomarkeri rasta, invazivnosti i metastatičnosti kancera dojke: biološki i klinički aspekti”.

Takođe učestvuje kao istraživač Evropske organizacije za istraživanje i lečenje raka (EORTC) na projektu 18081: Adjuvant peg-Interferon alfa 2b for 2 years vs observation in patients with an ulcerated primary cutaneous melanoma with T (2-4) bNoMo.

Bio je član radne grupe za izradu Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke u toku 2012.godine. Učestovao je kao koautor u izradi Priručnika za prevenciju, dijagnostiku i lečenje melanoma kože u okviru Intersekcijskijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva koji je izdat 2014.godine.
Saradnik je na projektu izrade Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje melanoma.

Učestovao je kao koautor u izradi monografije “Rak dojke” profesora dr Radana Džodića koja je uvrštena u nastavno sredstvno za studente medicine, specijalizante opšte hirurgije i subspecijalizante iz oblasti onkologije medicinskog fakulteta u Beogradu.

Koautor je u knjizi “Evidence-Based Endocrine Surgery” ( Editors: Parameswaran, Rajeev, Agarwal, Amit), u poglavlju Prof. Džodića “Complications in thyroid surgery” u Springerovom izdvanju 2018.godine.

Autor je ili koautor većeg broja radova objavlјenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Do sada ima 19 publikovanih radova na SCI listi.

Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga),  Hirurške i Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, član Predsedništva Kancerološke nedelje, sekretar Udruženja Onkoloških hirurga Srbije (UOHS) i član Evropskog udruženja onkoloških hirurga (ESSO).

Specijalizacija
Onkološko-endokrina hirurgija
Diplome
Specijalista
Usavršavanje
Stručno usavršavanje obavio je u Univerzitetskoj klinici u Essen-u, Nemačka, u toku 2013.godine kod Prof Martin-a Walz-a u Centru za minimalno invazivnu hirurgiju sa posebnim osvrtom na minimalno invazivnu hirurgiju štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde. U toku 2015.godine usavršavao se u Centru za minimalno invazivnu i onkološku hirurgiju u Ulmu, Nemačka.
Radni dani
TuesdayWednesdayThursday