Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

Prof. Dr Zivorad Nikolic specijalista maksilofacijalne hirurgije

Prof. dr Živorad Nikolić

SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE

PROF. DR ŽIVORAD NIKOLIĆ – SPECIJALISTA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE

Prof. Dr Živorad Nikolić je svetski priznati ekspert iz polja maksilofacijalne i kraniofacijalne hirurgije.
Radi u centru za kranifacijalnu i maksilofacijalnu hirurgiju opšte bolnice Medicinski Sistem Beograd.

Rođen je 19.04.1962. godine u Ćupriji, Republika Srbija. Diplomirao je na Stomatološkom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao 2006. godine.
U vanrednog profesora izabran je 2016. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti: Maksilofacijalnahirurgija.

Objavio je više od 130 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.

Usavršavao se iz kraniofacijalne hirurgije u Oxfordu u Radcliffe infirmary i Antaliji, Turska, kranio-maksilofacijalne i mikrohihirurgije glave i vrata u Newcastle upon Tyne i Londonu, implantologije (kursevi NOBEL i ANKYLOS) i dr.

Više od 20 godina uspešno se bavi plastičnom i maksilofacijalnom hirurgijom na glavi i vratu i ima do sada urađenih preko 8000 operacija u opštoj anesteziji.
Član je Udruženja Maksilofacijalnih Hirurga Srbije, Evorpskog udruženja za kranio-maksilofacijlnu hirurgiju i Internacionalnog udruženja za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju.

Redovni je član akademije MIANU od 2019. godine za Medicinske nauke.