Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Dragan Jeremić Specijalista ginekologije i akušerstva

Prim dr Dragan Jeremić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Prim dr Dragan Jeremić rođen je 26.12.1963. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1990. godine, sa srednjom ocenom 9,86.
Načelnik je Operativnog odeljenja i konsultant u GAK „Narodni front“ u Beogradu.
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 1996. godine.
Magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, smer Onkologija, odbranio je sa odličnim uspehom 1998.
Završio je Školu za ultrazvuk u medicini.
Dr Dragan Jeremić je jedan od osnivača Nacionalne škole za kolposkopiju i patologiju cerviksa, njen dugogodišnji sekretar i predavač.
Završio je i Nacionalnu školu mikroinvazivne hirurgije u ginekologiji 2004. na kojoj je od tada angažovan i kao predavač.
U zvanje primarijusa je izabran 2009. godine.
Član je evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO), predsedništva Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS), kao i Udruženja za mikroinvazivnu ginekološku hirurgiju.
Objavio je preko 40 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima (od čega 4 sa SCI ili SSCI liste), i izlagao na nacionalnim skupovima i inostranim kongresima.
Uža naučna oblast: ginekologija i akušerstvo, laparoskopska hirurgija i ginekološka onkologija.
U  Medicinskom sistemu Beograd MSB angažovan je kao specijalista ginekologije i akušerstva, za sve ginekološke operacije, onkološke,
laparoskopske, otvorene i vaginalne.