Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Dr Spasoje Radulović

Specijalista dečije hirurgije

Mr sci. med. Spasoje Radulovic, specijalista dečije hirurgije, služba abdominalne i laparoskopske hirurgije

Lični podaci

Rođen 16.5.1963. u Prištini, Republika Srbija

Obrazovanje

 • 2006 Magistarski rad: “Enterostomija i njen značaj u rešavanju kongenitalnih anomalija, bolesti i povreda intestinalnih organa u dece”
 • 1993 Specijalizacija iz dečje hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 1990-1992 Magistarske studije iz Urgentne medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini
 • 1982-1987 Studije medicine, Medicinski fakultet , Univerzitet u Prištini, sa prosečnom ocenom 8.93

Kretanje u službi

 • 2000 – Specijalista dečje hirurgije, Odeljenje abdominalne hirurgije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
 • 1993 – 1999 Načelnik odeljenja dečje hirurgije, Hirurške klike Medicinskog fakulteta u Prištini
 • 1993 – 1999 Asistent pripravnik, predmet Dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
 • 1990 – 1993 specijalizacija iz Dečje hirurgije, Univerzitetska dečja klinika u Beogradu

Članstva

 • Društvo kolorektalnih hirurga Srbije
 • Član Mediteranskog udruženja za opekotine
 • Član Udruženja dečjih hirurga Srbije

Predmeti edukacije

 • 2004 – Seminar kontinuirane medicinske edukacije iz tretmana anorektalnih anomalija – prof. A. Penja
 • Edukativni kurs iz potencijalne primene Novo Seven – a u lečenju krvarenja kod teško obolelih pacijenata
 • 2010 – Edukacija iz oblasti transplantacije jetre – Univerzitetska Klinika Bergamo, Italija
  Oblast hirurških veština
 • Neonatalna hirurgija – Anomalije jednjaka, želuca, tankih i debelih creva sa transanalnom „pull through” procedurom – Ortega-Salgado kod kongenitalnog megakolona i sl. oboljenja.
 • Gastro-ezofagealna hirurgija – resekcije želucca i duodenuma po tipu totalne i subtotalne gastrektomije, jednjaka sa gastrointestinoplastikom, fundoplikacije, gastroplikacije, gastropeksije. perkutane gastrostomije, piloroplastike.
 • Hirurgija pankreasa- subtotalne i distalne resekcije pankreasa i cistojejunostomie Roux en Y kod traumatskih pseudocista pankreasa.
 • Hepatobilijarna hirurgija – Resekcije jetre, desnog i levog reznja zbog tumora ili traume, Kassai procedura sa portoenteroanastomozom kod dece sa urođenim anomalijama ekstrahepatičnih žučnih puteva, Rekonstrukcija hepatobilijarnog trakta kod cista i dr. anomalija hepatobilijarnih spojeva. Cistektomije i pericistektomije kod ehinokoknih cista. Laparoskopska holecistektomija i biopsija jetre i tumorskih promena na jetri.
 • Hirurgija tankog creva- resekcije creva kod – hroničnih inflamatornih oboljenja creva tipa Kronove bolesti, akutnih hirurških stanja uzrokovanih prekidom cirkulacije ili povredom, duplikature i divertikuli creva
 • Kolorektalna hirurgija- Restorativne proktokolektomije sa J pauč ileonalnom anastomozom, resekcije i rekonstrukcije kod inflamatornih i malignih oboljenja debelog creva, Duhamel i Soava procedura kod totalne aganglionoze, Ortega “transanal pool trough”. Laparoskopska apendektomija i biopsija creva.
 • Hirurgija ingvinalnog kanala i nespuštenog testisa kod dece , hipospadije distalnog tipa, fimoze operativno i konzervativno

Izabrane publikacije

 1. Radulović S, Golubović Z, Jovanović B : Surgical treatment of complications caused by neutropenic enterocolitis in acute lyphoblastic leukemia, Serbian Archive for Physicians, 2004 ; 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005
 2. Janić N, Radulović S, Jovanović B : Laparoscopic partial pericystectomy of hydatide cyst in children, 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005
 3. Jovanović B, Janić N, Golubović Z, Radulović S, Pejanović J : Torsion of the cyst of the hydatid of Morgagni in a preadolescent girl: a case report, 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005
 4. Radulović S, Krstić Z, Jovanović B : Transanalna kolektomija u lečenju kongenitalnog megakolona, Zbornik sažetaka, Dani Univerzitetske Dečje Klinike u Beogradu, 2006
 5. Radulović S, Jovanović B., Pejanović J, Golubović Z : Lečenje enterokutanih fistula kod dece, Zbornik sažetaka, IV Kongres Pedijatara SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2006
Specijalizacija
Opšta hirurgija
Diplome
Specijalista dečije hirurgije
Usavršavanje
Neonatalna hirurgija – Anomalije jednjaka, želuca, tankih i debelih creva sa transanalnom „pull through” procedurom – Ortega-Salgado kod kongenitalnog megakolona i sl. oboljenja.

Naš tim