Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Olivera Kosovac specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Olivera Kosovac

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

PRIM. DOC. SC. MED. OLIVERA KOSOVAC – SPECIJALISTA PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

Dr Olivera Kosovac je specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, svetski poznati ekspert na polju rekonstruktivne hirurgije dojke.Izvodi operacije rekonstruktivne i estetske hirurgije u centru za Hirurgiju dijke MSB Opšte bolnic.

Medicinski fakultet završila na Univerzitetu u Beogradu 1985-1991. sa prosečnom ocenom 9,18.

Specijalizacijalizirala  plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju na Univerzitetu u Beogradu 1993-1999, sa odličnom ocenom.

Završila  poslediplomske magistarske studije na odseku za Kliničku i primenjenu  anatomiju na Univerzitetu u Beogradu 1993, na temu „Anatomske varijacije a . thoracodorsalis i njen značaj za rekonstruktivnu hirurgiju“, sa prosečnom ocenom 9,5 Mentor Prof.dr Radan Džodić.

Dobila titulu primarijusa od Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2014.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena efikasnosti odložene rekonstrukcije dojke posle mastektomije modifikovanom suspenzornom tehnikom“ odbranila je 2016. godine i stekla najviše akademsko zvanje, doktor nauka medicine.

U toku svog rada sprovela edukaciju u okviru studijskog boravaka u Parizu 2003. u projektu saradnje sa Francuskom „Appuis a l enseignement superieur en Serbie – et – Montenegro” Studijski boravak u Milanu na Evropskom Institutu za Onkologiju, provela je na odseku plastične i rekonstruktivne hirurgije, u timu prof . Dr. Yean Yves Petit, u Septembaru 2005.

Učesnik je brojnih seminara i simpozijuma:

Intezivni kurs estetske hirurgije dojke – Cluj – Napoca, Rumunija, Jun 2001

Intezivni kurs estetske hirurgije dojke – Budimpešta, Madjarska, Maj 2002

Evropska škola onkologije – State of the Art in Prostate and Breast Cancer treatment – Niš, Srbija, Septembar 2002

Intezivni kurs rekonstruktivne hirurgije dojke, Budimpešta, Madjarska, Maj 2003

Fifth Grazer Workshop of Plastic Surgery – Muscle and musculocutaneous flaps, Graz, Austrija, Septembar 2003

Medjunarodna škola, Rak dojke i rekonstruktivna hirurgija dojke, kao predavač, Moskva, Rusija, Jun 2005

Rekonstruktivna hirugija dojke i lica, simpozijum estetske i rekonstruktivne hirurgije, Budimpešta, Madjarska, Maj 2005

Interaktivni kurs onkološke i rekonstruktivne hirurgije raka dojke, Milano, Italija, Jun 2005, 2006, 2007, 2008, 2010

Kurs estetske hirurgijelica Gent, Belgija 2011

ISPAS kurs estetske hirurgije lica i tela u Pragu 2011

ISAPS kurs estetske hirurgije lica i tela uAtini 2013

Simpozijum estetske hirugije dojki, Dubai, 2014

Ekspertski skup nauke u estetici, Štoholm, 2014

ISAPS kurs estetske hirurgije tela, Beograd, Srbija 2015