Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Nikola Colic Specijalista Radiologije

Dr Nikola Čolić

Specialista radiologije

Dr Nikola Čolić – Specijalista Radiologije i expert na polju UZ , CT i NMR dijagnostičke i nevaskularne interventne radiologije

 

Obrazovanje:

 • 2013 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2015 – Položio specijalističke akademske studije Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • 2018 – Položio specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2021 – U toku je izrada doktorske disertacije iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

 

Radno iskustvo:

 • 2015 – Univerzitetski Klnički Centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu – interventni radiolog

 

Reference, stručni radovi i članstva:

 • Član LKS
 • Član Srpskog i Evropskog udruženja radiologa
 • 2015-2018. Stipendista Evropskog udruženja radiologa – „Invest in youth“ za stručno usavršavanje mladih radiologa.
 • Autor i koautor je brojnih radova u domaćim i stranim časopisima
 • Osnivač je udruženja malih radiologa Srbije
 • Predavač po pozivu je na brojnim eminentnim domaćim i stranim kongresima poslednjih godina.

 

Dr Nikola Čolić zaposlen je u Univerzitetskom Kliničkom Centru Srbije u Centru za Radiologiju i Magnetnu Rezonancu. Uže polje rada mu je CT, ultrazvučna i rendgen dijagnostika, kao i nevaskularne intervetne procedure u grudnom košu i abdomenu.

Od 2015. do 2018. Bio je stipendista Evropskog udruženja radiologa (ESR) u programu “Invest in Youth” koji se bavinstručnim usavršavanjem radiologa.

Akademske studije je završio 2015. godine sa temom “Mogućnost ultrazvika u proceni I terapiji pleuralnih izliva”

Specijalizaciju iz radiologije je završio je 2108. Godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završio je ispite na doktorskim studijama iz radiologije I trenutno je u orocesu izrade doktorske teze pod nazivom “Patološko radiološka korelacija adenokarcinoma pluća”.

Autor I koautor je brojnih radova u domaćim I stranim časopisima sa ukupnim impakt faktorom 7.26

Predač po pozivu do sada je bio na Evropskom kongresu radiologa u Beču 2018., Na bianuelnom  Kongresu radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2019. I 2021., kao I mnogim drugim domaćim I stranim stručnim skupovima.