Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Lazar Nejkovic MSB Bolnica

Prim. Dr Lazar Nejković

Specijalista ginekologije - Subspecijalista ginekološke onkologije

ASS. PRIM DR SCI LAZAR NEJKOVIĆ – SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Dr Lazar Nejković je ekspert na polju ginekološke onkologije sa višegodišnjim iskustvom i hiljadama uradjenih operacija i intervencija iz ginekološke hirurgije i porodiljstva.

 

lični podaci

Datum rođenja: 18. februar 1971.
Mesto rođenja: Kruševac, Republika Srbija
Prosečna ocena tokom studija 9,63

Obrazovanje

2014 Prijavljena tema doktorske disertacije pod nazivom “Značaj mapiranja limfnog čvora stražara (sentinel nodusa) u određivanju stadijuma endometrijalnog karcinoma”, mentor Prof dr Vladimir Pažin
2014 Dodeljen naziv Primarijus od strane Ministarstva zdravlja
2013/2014 Upisana subspecijalizacija iz oblasti Onkologija
1997/98-2002 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, komisija Prof. Dr Darko Plećaš, Prof Dr Vojislav Žižić i Prof Dr Dražen Milačić- odličan uspeh
1996/97-2000. Magistarske studije iz Kliničke i primenjene anatomije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, stečen naziv magistra medicinskih nauka
1989/90-1996. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena 9.63
1985-1989. Osma beogradska gimnazija- današnja Treća beogradska gimnazija, Beograd, tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju prirodno-tehničke struke- odličan uspeh.
1985 Završio osnovno obrazovanje, škola Vuk Karadžić- Kruševac

Kretanje u službi

2014. Šef odseka onkološke hirurgije Odeljenja preoperativne pripreme
2013. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju Preoperativne pripreme
2009-2013. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko – konsultativne preglede, dijagnostičku obradu i prijem pacijenata na bolničko lečenje, organizacija rada konzilijuma za maligne bolesti i učestvovanje u radu istog kao predsednik
2005-2009. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju preoperativne pripreme pacijenata GAK „Narodni front“
2002-2005. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju urgentne ginekologije GAK „Narodni front“
1998. Zaposlen na GAK „Narodni front“
1996. Ugovor o radu Klinički centar Srbije – pripravnički staž

Članstva

Član Udruženja za Ginekološku Onkologiju Srbije.
Član ESGO- European society of gynecological oncology
Blagajnik Ginekološko akušerske sekcije SLD
GeneralniSekretar Udruženja Ginekologa Onkologa Srbije
Srpsko lekarsko društvo

Predmeti edukacije i oblasti istraživanja

Ginekologija i akušerstvo, ginekološka onkologija, ginekološka urologija, ginekološka dijagnostička i terapijska endoskopija.
2014. IV MD Anderson International Conference in Gynecologyc Oncology, Madrid
2014. 4rd International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecological Oncology, Prague
2013. Stručno usavršavanje u Opštoj bolnici u Subotici, oblast – ginekološka laparoskopija
2013. The 18 th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI
2013. 18th International Meeting of the Euroepan Society of Gynecological Oncology, Liverpool
2013. Međunarodni kongres i 2. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice,Zagreb, Croatia.
2012. 3rd International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecological Oncology, Prague
2012. Progress and Controversies in Gynecologic Oncology Conference, Barcelona
2012. III MD Anderson International Conference in Gynecologyc Oncology, Madrid
2011. 17th International Meeting of the Euroepan Society of Gynecological Oncology, Milan
2011. Stručni sastanak “Karcinom grlića materice”- Negotin, UGOS, edukativni kurs.
2010. II MD Anderson International Conference in Gynecologyc Oncology, Madrid
2010. Stručno usavršavanje na Urološkoj klinici – Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2010. Savremeni trendovi u ginekološkoj onkologiji – UGOS, edukativni kurs II kategorije
2010. 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society – IGCS, Prague
2010. Cervikalni karcinom Ia-Ib- mogućnost dijagnostike i terapijski modalitet lečenja – Institut za onkologiju Vojvodine- Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, edukativni kurs I kategorije
2010. Primena imidžing metoda i laparoskopije u ginekološkoj onkologiji- edukativni kurs – UGOS – ESGO, edukativni kurs I kategorije
2008. 2nd International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecologycal Oncology – IVWESGO, Prague
1998. Workshop Asistirana humana reprodukcija
1992/93. volonter na Katedri anatomije, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beograd
1991/92. volonter na Katedri anatomije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
1990/91. volonter na Katedri hemije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Nagrade

1993/94. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine
1992/93. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine
1991/92. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine
1990/91. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine

Naučni projekti

Jačanje kapaciteta centra za dijagnostiku i lečenje i izrada modela za praćenje i evaluaciju toka lečenja žena obolelih od malignih ginekoloških oboljenja u GAK Narodni front – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, član tima

Naučni rad

2014. U organizaciji Udruženja za borbu protiv raka jajnika “Progovori” i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, učesnik sa temom “Otkrivanje raka janika – faktori rizika i simptomi”
2014. Novi Sad, 11-13.09. Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i onkofertiliteta, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju – “Prezervacija fertiliteta kod početnog karcinoma endometrijuma”, predavanje po pozivu na skupu sa međunarodnim učešćem.
2014. 58. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, UGOS na GANSLD – “Endometrijalni karcinom – gde smo sada” – predavanje po pozivu
2014. 58. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, UGOS na GANSLD – ” Savremeni pristup u hirurškom lečenju maligniteta materičnog tela” – predavanje po pozivu
2014. Edukativni kurs podržan i uvršten u kalendar ESGO aktivnosti za 2014 – IOV, Novi Sad – “Tumori tela materice- novi trendovi u dijagnostici i terapiji” – “Primena detekcije limfnog čvora čuvara kod endometrijalnog karcinoma” – predavanje po pozivu
2014. Simpozijum 32. Smederevski dani, “Urogenitalni tumori – odabrana poglavlja”. Tema: ” Savremeni pristup lečenju karcinma materičnog tela” – predavanje po pozivu
2013. Stručni sastanak, redovne sednice Predsedništva GAK SLD, In-pharm – “Lečenje maligniteta materičnog tela – savremeni apsekti” – predavanje po pozivu
2012. “Evolucija u dijagnostici i lečenju karcinoma jajnika” – predavanje po pozivu, Mećavnik,.
2011. 48 Kancerološka nedelja i 25 Stručni sastanak medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije – “Savremeni pristupi hirurškom lečenju karcinoma materičnog tela” – predavanje po pozivu
2000. Magistarski rad „Rekonstruktivni operativni zahvati urođenih anomalija ženskih genitalnih organa i njihov značaj za kvalitet života pacijenata“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor ass. dr Snežana Rakić, komisija prof. dr Sava Perović, prof. dr Mirjana Mijač
1996. Terapijska primena ultrazvuka. Diplomski rad

Specijalizacija
Ginekologija
Diplome
Specijalista ginekologije

Naš tim

mkd-team-image
Ass Dr Rastko Maglić
Specijalista ginekologije i akušerstva
mkd-team-image
Dr Miodrag Stanić
Specijalista ginekologije i akušerstva