Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Andrija Antic specijalista opste hirurgije MSB bolnice

Doc dr Andrija Antić

Specijaliste opšte hirurgije

DR ANDRIJA ANTIĆ – SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Ass. dr sci. med. Andrija Antić, specijalista opšte hirurgije stalno zaposlen na I Hirurškoj Klinici unazad više godina se bavi herniologijom, a iz oblasti rešavanja velikih incizionih kila je i doktorirao 2011 godine.

Privatnu praksu obavlja u jednoj od najpoznatijih privatnih bolnica u Srbiji kao i na prostorima ex Jugoslavije , Opštoj bolnici Medicinski Sistem Beograd- MSB u ulici Vojvode Stepe 323 na Voždovcu, Beograd Srbija.

Jedan je od herniologa koji je uveo nove moderne tehnike koje se koriste kao standard lečenja kila u svetskim specijalizovanim hernija centrima kao standardne metode u našoj zemlji.

Koristi se smernicama da rešavanje kila ima za cilj poboljšanje kvaliteta života i kozmetskog efekta, osposobljavanje pacijenata za normalan život i rad, a sve to u komfornim uslovima jednodnevne hirurgije koristeće beztenzione tehnike operacije sa ciljem manjeg bola i brzog postoperativnog oporavka i sa minimalnim komplikacijama.

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje
Škola “Nikola Tesla” u Beogradu
Srednje obrazovanje
VIII Beogradska gimnazija, Beograd
Fakultet
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 1990-1996. Diplomirao u roku, prosečna ocena studija 9.42.
Magistarske studije

Doktorske studije

Specijalizacija
Smer: Hirurška anatomija. Magistarsku tezu pod naslovom „Odnos pojave jetrenih metastaza prema obimu i dubini maligne infiltracije zida kolona i rektuma” odbranio 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktrosku disertaciju pod nazivom „ Procena efektivnosti tehnike komponentne separacije u rešavanju velikih defekata srednje linije trbušnog zida” odbranio 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo 1998. godine i završio 2003. godine na Prvoj hirurškoj klinici KCS – Intitut za bolesti digestivnog sistema. Specijalistički ispit položio 2003. Godine odličnim uspehom.

Stručno usavršavanje

Bazični kurs laparoskopske hirurgije, JUEH, Beograd 2004

EHS Workshop iz oblasti incizionalne hirurgije

Proveo mesec dana na usavršavanju u bolnici „Paul Brousse” Hospital Villejuif France Paris iz oblasti hepato-bilijarne hirurgije

Reference

Autor ili koautor u 26 stručnih inaučnih radova. 9 publikacija in extenso u časopisima sa JCR liste, kumulativni IF 9.683. 4 rada citirana u Medline-u. Autor jednog poglavlja u udžbeniku.

Od izbora u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu vodio vežbe i praktične ispite studentima na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom. Mentor za izradu dva diplomska rada, član komisije za odbranu diplomskog rada.

Specijalizacija
Opšta hirurgija
Diplome
Specijaliste opšte hirurgije
Usavršavanje
Jedan je od herniologa koji je uveo nove moderne tehnike koje se koriste kao standard lečenja kila u svetskim specijalizovanim hernija centrima kao standardne metode u našoj zemlji.

Naš tim