Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Auditivno dejstvo buke – Profesionalna nagluvost

Oštećenje Sluha

Auditivno dejstvo buke – Profesionalna nagluvost

Oštećenje sluha

Trajno oštećenje sluha izaziva buka preko 120Db u jako kratkom vremenskom periodu. Momentalna ruptura bazalne membrane i trajno oštećenje sluha desiće se kod eksplozija. Hronična akustična trauma koja se javlja kod buke od 80Db u industrijskim uslovima. Izaziva progresivni gubitak sluha koji se različito razvija kod različitih osoba. Zavisi od: frekvencije buke, spektra i jačine, dužine izloženosti i individualne osetljivosti.

Kod izloženosti buci od preko 90Db prvo će se javiti neprijatan osećaj u glavi i pritisak u ušima, zatim neodredjeni bolovi, zamor i intelektualna otupelost koje će biti prolazne. Nakon dve do tri nedelje radnici koji rade u buci će se adaptirati i neće imati smetnje. Posle nekoliko godina doći će do trajnog oštećenja sluha. Gubitak sluha nastaje usled dugog dejstva na kortijev organ što izaziva promene na ćelijama i nervnim završetcima slušnog živca.

 

Oštećenje sluha se može podeliti na četiri stepena:

-Prvi stepen predstavlja lako oštećenje kod kog se ne čuje šapat i gubi se sluh izmedju 20 i 40Db.

-Drugi stepen je srednje oštećenje sluha kada pacijent ne čuje normalan razgovor izmedju 40 i 60Db.

-Treći stepen predstavlja teško oštećenje sluha kada se čuje samo vikanje blizu uveta, izmedju 60 i 80Db.

-Četvrti stepen je najteže oštećenje sluha kada se čuje samo uz pomoć slušnog aparata izmedju 80 i 95Db. Preko 95Db predstavlja potpuni gubitak sluha. Pre zapošljavanja na radnim mestima koja iziskuju dugotrajnu izloženost buci savetuje se ispitivanje slušnog zamora.

 

Neauditivno dejstvo buke

Neauditivno dejstvo buke podrazumeva oštećenje nervnog sistema, stimulaciju simpatikusa, porast krvnog pritiska, menjanje disanja i metabolizma, poremećaj rada nadbubrežne žlezde ili hipofize. Simptomi su nesanica, pad koncentracije, umor. Buka pored auditivnog dejstva može da izazove i oštećenja organizma mnogo pre nego što dodje do samog oštećenja sluha zato što ih izaziva manja buka nego ona koja će oštetiti sluh.

 

Oštećenje sluha – uslovi za priznavanje bolesti kao profesionalne

-pozitivna radna anamneza

-merenje buke (mora da prelazi 80Db)

-dnevna izloženost

-normalan audiogram prilikom početka zaposlenja

-rezultati pregleda koji ukazuju na teži stepen oštećenja sluha

-da radnik nije imao zapaljenje uha,otosklerozu,virusno oštećenje ili traumu glave i vrata. Obostrano oštećenje sluha se može izračunati po sledećoj formuli: u procentima je jednak sedam puta audiometriske vrednosti boljeg uva na koju se dodaje vrednost sslabijeg uva i podeli se sa 8.

 

Zaštita radnika od buke

U industriji zaštita radnika od buke je složen problem a treba da obuhvata:

-Zdravstvene mere zaštite (pregled pre nego što radnik stupa na rad i nakon toga periodični pregledi)

-Tehničke mere zaštite (mogu biti individualne i kolektivne.Individualne mere zaštite podrazumevaju korišćenje zaštitne opreme,antifona,štitnika i kaciga koje mogu imati dobar izolacioni efekat. Kolektivne mere predstavljaju smanjenje nivoa buke,separacija izvora buke, izgradnja prigušivača,akustični tretman prostorija…)

-Organizacione mere zaštite

Zaštita od štetnog dejstva buke u industrijskim uslovima je regulisana pravilnikom zaštite na radu od buke.