Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

Prof. dr Miodrag Aćimović

Specijalista urologije

PROF. DR MIODRAG AĆIMOVIĆ – SPECIJALISTA UROLOGIJE

Lični podaci:

Datum rođenja: 11. avgust, 1966
Mesto rođenja: Zrenjanin, Srbija
Državljanstvo: Srbija

Obrazovanje:

Medicinska škola: 1986-1992, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Specijalistički staž: 1994-1999, urologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Magistar medicinskih nauka u urologiju: 1998. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Master teze: “Uloga prostata specifični antigen (PSA) u ranom otkrivanju i praćenju raka prostate”

Doktorat medicinskih nauka: 2007. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doktorska teza : “Korelacija ekspresije mitoze ciklina, visoke molekularne Citokeratin i klinički parametri u proceni agresivnosti raka prostate”

Zaposlenje:

1994 – danas, Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije
2012 – danas, pomoćnik direktora, Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije

Privatna praksa:

Opšta bolnica Medicinski Sistem Beograd-MSB
Vojvode Stepe 3232 Voždovac 11010Beograd +381 113970666 +381 63 397099

Akademsko zvanje:

2000 – 2009, docent za hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2009 – 2015, vanredni profesor hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 – danas, profesor hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Profesionalni organizacije:

Evropska asocijacija za urologiju – član
Urologija sekcija Srpskog lekarskog društva – potpredsednik
Srpski Urološke Društvo – potpredsednik

Publikacije:

• Aćimović M., Milojević, B., Milosavljević M., Skrodzka M., Radovanović M., Rafailović, D., Džamić Z., Đokić, JH, Đinović R. Osnovna leđni usne sluznice kalem urethroplasti za prednji uretre ograničenjima kod bolesnika sa sklerozni i atrofični lišaj. Int Urol Nephrol. 2016 Nov, u štampi.
• Hadži-Đokić J., Pejčić T., Stamenković, V., Petrović, M., Aćimović M. Uzorak iz usta mukozne graft interpozicija u tretmanu Posebni vezikovaginalnim: The izveštaj o dva slučaja. Švedski list za ginekologiju i akušerstvo, u štampi. 2015 Jan; 54 (6): 773-5.
• Hadži-Đokić J., Pejčić T., Bašić D., Vukomanović ja, Džamić Z., Aćimović M., Radovanović M. Idionathic retroneritoneal fibroza: Izveštaj 15. Patients.Vojnosanit Pregl. 2015 Nov; 72 (10): 928-31.
• Pejčić T., Aćimović M., Džamić Z., Radovanović, M., Hadži-Đokić J Benigna hiperplazija prostate i prostata-specifični antigen. Vojnosanitetski pregled. 2015 maj; 72 (5): 447-53.
• Pejčić T., Aćimović M., Džamić Z., Maksimovic H., Marković, B., Hadži-Đokić J. Bilateralni trokrevetne bubrežne karlice: A case report. Vojnosanitetski pregled. 2015 Mar; 72 (2): 185-7.
• Aćimović M., Dabić-Stanković, K., Pejčić T., Džamić Z., Rafailović D Hadži-Đokić J Preoperativni Glison skor, procenat pozitivnih biopsija prostate i PSA u predviđanju biohemijske ponavljanje nakon radikalne prostatektomije. J BUON. 2013 Nov-Dec; 18 (4): 954-60.
• Lazic, M., Hadži-Đokić J., BASIC D Aćimović M. Kongenitalna arteriovenska fistula od potkovice bubrega sa više hemangioma. Srp Arh Celok Lek. 2012 Sep-Oct; 140 (7-8): 508-10.
• Gojnić M, Dugalić V, Branković M, Stojanovic I, Aćimović M, Vasiljević B. Je insulin-zavisni dijabetes i gojaznost predispozicija za endometrijuma i karcinoma pankreasa? Br J Ginecol. 2010; 37 (2): 152-4.
• Đorđević, ML, Bižić, M., Stanojević, D., Bumbaširević M., Kojović, V., Majstorović, M., Aćimović M., Pandei, S., Perović S.. Uretre produženju metoidioplasti (žena i muškaraca operacija promene pola) kombinovanom usnoj sluznice mita i malih usana poklopcem. Urologija. 2009 Aug; 74 (2): 349-53.
• Hadži-Đokić J., Pejčić, TP, Aćimović M. Vesico-vaginalna fistula izveštaj 220 slučajeva. Int Urol Nephrol. 2009; 41 (2): 299-302.
• Hadži-Đokić J, Osnovni D Džamić Z., Aćimović M., Marković, Z. Retrocaval mokraćovod zasniva na nizu od 16 slučajeva. Prog Urol. 2009 Mar; 19 (1): 33-8.
• Jovanović M, Soldatović ja, Janjić A Vuksanović A., Džamić Z., Aćimović M., Hadži-Đokić J Dijagnostički značaj nuklearnog matrice proteina 22 test i urina citologijom u gornjem trakta urotelijalnih tumora. J Urol. 2011; 87 (2): 134-7.
• Džamić Z., Hadži-Đokić J., Tulić C., Vuksanović A., Lalić N, Aćimović M., O Janičić, O. Durutović: Kvalitet života bolesnika sa modifikovanom Mainz-kesice III urinarna derivacija Acta chirurgica iugoslavica 1999; 46 ( 1): 11-13
• Aćimović M., Tulić C., Džamić Z., Radosavljević R., Filimonović J., Jovanović M, Mitrović, D., Govedarević V Hadži-Đokić J: Standardizacija transrectal ultrazvuka vođena biopsija. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 41-4.
• Aćimović M., Govedarević V., Mitrović, D., Radosavljević R., Hadži-Đokić J., Tulić C., Džamić Z., Jovanović M, Živković K., Babić, M., Marković-Lipkovski J: Korelacija visokog -molecular citokeratin u tkivu raka prostate sa Glison skor i PSA. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 45-50.
• Aćimović M., Džamić Z., Tulić C., Lalić N, Janičić, A., Radosavljević R., Mitrović, D., Hadži-Đokić J: Mogućnosti starosti referentnih vrednosti gustine PSA u prostate raka. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 77-80.
• Hadži-Đokić J., Aćimović M., Džamić Z., Jovanović M, Osnovni D Čolović V., Petrović M., Obradović G: radikalna retropubične prostatektomija – rezultati u 127 operisanih pacijenata. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 55-8.
• Radosavljvic R, Hadži-Đokić J., Aćimović M, Tulić C, Džamić Z, Đokić M, Mićić S. histopatološko evaluacija radikalne prostatektomije u lečenju lokalizovanog karcinoma prostate. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 109-12.
• Stojanović, S., Radošević-Jelić Lj Tulić, C, Popova sam, Babić, D., Aćimović M., Mašulović D Radikalna radioterapija lokalizovanog karcinoma prostate kod starijih osoba. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 103-8.
• Filimonović J., Gvozdić B., Krivić B., Aćimović M., Tulić C., Hadži-Đokić J: Anestezija za radikalne prostatektomije. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 113-7.
• Pejčić T., Hadži-Đokić J., Aćimović M., Topuzović, C, Milković B., Janjić O: urinarnog prostata specifični antigen: je klinička primena verovatno? Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 69-74.
• Hadži-Đokić J., Lalić N., Džamić Z., Aćimović M., Tulić C., Marković Z: Određivanje biohemijske recidiva nakon radikalne prostatektomije biološkim detekcije granice (BDL) nakon cistoprostatectomi korišćenjem dva PSA testove. Acta chirurgica iugoslavica. 2005; 52 (4): 59-61.
• Aćimović M., Tulić C., Džamić Z., Pejčić T., Lađević N., Jovanović M, Janičić, A., Radosavljević R., Hadži-Đokić J: Rezultati primene ortotopskom urina diverzije prema Studer. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 29-32.
• Džamić Z., Aćimović M., Tulić C., Osnovni D Milutinović, D., Hadži-Đokić J: Lečenje hitnih hirurških komplikacija transplantacije bubrega. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (2): 91-4.
• Lađević N, Likić-Lađević sam, Krivić B., Filimonović J., Aćimović M., Dragićević D., Argirović: R: Upoređivanje efekta granisetrona i metoklopramida za prevenciju mučnine i povraćanja posle ukupnog cistektomijom i ileuma kanal. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (2): 19-22.
• Milutinović, D., Džamić Z., Aćimović M., Hadži-Đokić J: Procena i upravljanje traumatske rupture corpora cavernosa. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (2): 131-4.
• Jovanović M, Hadži-Đokić J, Džamić Z., Aćimović M: Evaluacija testa BARD BTA u dijagnostici tumora gornjeg urinarnog trakta. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 19-24.
• Džamić Z., Hadži-Đokić J., Aćimović M., Jovanović M, Filimonović J., Tulić C., Lađević N., Milković B., Pejčić T.: Modifikovana Mainz pouch II urinarna derivacija i kvalitet života. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 57-62.
• Pejčić T., Hadži-Đokić J., Aćimović M., Marković, B., Maksimović V Milković B Kajmakovic B: lokalnog recidiva raka bešike posle cistektomijom sa zamenom ortotopskom bešike i ilealnom kanal. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 63-68.
• Obradović, G., Stanojević, D., Jakovljević, J., Hadži-Đokić J., Aćimović M: Pet godina iskustva sa mokraćnih izvođenje od strane Sigma-rektuma futroli na urologije odeljenju Smedereva. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 69-72.
• Lađević N, Likić-Lađević sam, Džamić Z., Aćimović M., Dragičević D, Durutović o: Kombinovani opšte i epiduralna anestezija nasuprot opšte anestezije za radikalnom cistektomijom. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 89-92.
• Janičić A Tulić, C, Radošević-Jelić Lj Džamić Z., Aćimović M., Hadži-Đokić J: Hemoterapija M-VAC protokolu u progresivnom lečenju karcinoma mokraćne bešike. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 97-100.
• Radosavljević R., Hadži-Đokić J., Aćimović M., Pejčić T., Tulić C., Džamić Z morfološke karakteristike tumora na urotelijalnih bešike. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 101-104.
• Pejčić T., Hadži-Đokić J., Marković, B., Maksimović, H., Aćimović M., Milković B: Etapa T2 rak prostate prezentovani su specifični antigen visok serumu prostate i nespecifične koštane lezije. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 109-113.
• Hadži-Đokić J., Pejčić T., Vuksanović A., Aćimović M., Džamić Z Ortotopska neobešike 22 godini iskustvo. Acta chirurgica iugoslavica. 2007; 54 (4): 33-36.
• Aćimović M., Jeremić, K., Petković S, Maksimović M., Vidaković S., Vojvodić Lj, Gojnić M., Micić J., Marinković D. [Uloga Miomektomija u ženske neplodnosti]. Acta chirurgica iugoslavica. 2008; 55 (4): 81-6.
• Hadži-Đokić J., Pejčić T., Aćimović M., Andrejević V., Radosavljević R. penisa metastaza od raka mokraćne bešike invazivnih. Acta chirurgica iugoslavica. 2009; 56 (2): 101-3.
• Pejčić T., Hadži-Đokić J., Marković, B., Dragićević D., Glišić B., Lalić N, Aćimović M., Džamić Z., Radosavljević R. urinu nivo PSA i relativnog volumena tumora posle biopsije prostate. Acta chirurgica iugoslavica. 2009; 56 (2): 17-21.
• Hadži-Đokić J., Pejčić T., Čolović V., Petrović, Stamenković, V., Aćimović M., Stanić M. radikalna Perinealna prostatektomija: prvo iskustvo. Acta chirurgica iugoslavica. 2010; 57 (3): 111-3.
• Hadži-Đokić J., Pejčić T., Aćimović M., Andrejević V. slučaj kaveroznom testisa hemangioma. Acta chirurgica iugoslavica. 2010; 57 (2): 107-9.
• Jovanović M, Vuksanović A., Džamić Z., Aćimović M., Radovanović, M., Djurasić L Upotreba trans-zatvaranje-Tape (T.O.T.) “izvan-u” pristup u hirurškom lečenju žena stres urinarne inkontinencije. Acta chirurgica Iugosl.2011; 58 (1): 99-102.
• Petrović, Andrejević V., Aćimović M., Djurasić l, Pejčić T., Džamić Z., Hadži-Đokić J. Gigantski prelazni karcinom bubrežne karlice u regionu endemske nefropatije. Acta chirurgica iugoslavica. 2012; 59 (3): 105-7.
• Blagojević-Lazić, R., Radivojević, D., Andrejević V., Džamić Z., Aćimović M., Milutinović, Djurasić l, Hadži-Đokić J. maligno oboljenje bubrega u transplantacije primalaca-našeg iskustva. Acta chirurgica iugoslavica. 2012; 59 (1): 49-51.
• Petrović, Andrejević V., Djurasić l, Stamenković, V., Aćimović M., Pejčić T., Dragoslav B., Hadži-Đokić J. Tumori potkovice bubrega-karakteristika i pregled literature. Acta chirurgica iugoslavica. 2012; 59 (1): 53-5.
• Hadži-Đokić J., Andrejević V., Djurasić l Aćimović, M., Petrović, Pejčić T., Džamić Z. Istovremeno ipsilateralni testisa seminom sa karlice ectopi i hematovesicula seminalis. Acta chirurgica iugoslavica. 2012; 59 (3): 109-11.
• Pejčić T., Džamić Z., Dimitrijević, V., Aćimović M., Hadži-Đokić J. slučaj tumora na diverticular mokraćne bešike tretiran sa diverticulectomi. Acta chirurgica Iugosl.2013; 60 (1): 91-3.
• Pejčić T., Lončar, Z., RAFAILOVIĆ D, Aćimović M., Džamić Z., Hadži-Đokić J. Genitourinari povrede povezane sa karlice preloma. Acta chirurgica iugoslavica. 2013; 60 (2): 117-20.
• Hadži-Đokić J, Andrejević V., Pejčić T., Djurasic l, Aćimović M., Džamić Z. Bilateralni karcinoma renalnih ćelija sa bilateralnim sinhronih nadbubrežne žlezde metastaza – prikaz slučaja. Pol Przegl Chir. 2014 Jan 1; 86 (2): 97-9.

Specijalizacija
Urologija
Diplome
Specijalista urologije
Usavršavanje
Evropska asocijacija za urologiju – član Urologija sekcija Srpskog lekarskog društva – potpredsednik Srpski Urološke Društvo – potpredsednik

Naš tim