Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

Dr Suzana Milutinović

Dr Suzana Milutinović

SPECIJALISTA ORTOPEDIJE - REKONSTRUKTIVNe MIKROHIRURGIJe I HIRURGIJe ŠAKE

Dr Suzana Milutinović – Specijalista Ortopedije

Dr Suzana Milutinović je specijalista ortopedije sa traumatologijom, uža specijanost joj je mikrohirurgija šake i stopala.

U našoj bolnici kod Dr Milutinović moguće je

Kod dr Milutinović možete zakazati:

  • sperijalistički pregled ortopeda;
  • konsultaciju;
  • PRP terapiju;
  • operaciju šake i stopala.

Klinički asistent Dr Suzana Milutinović, je rođena 30.03.1969. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

Akademske specijalističke studije je upisala 2008. godine – smer Ortopedija. Završila je sa prosečnom ocenom 9,09, a specijalistički ispit je položila 19. oktobra 2016. godine sa odličnom ocenom.

Od 2003. godine se nalazi na odelenju za rekonstruktivnu mikrohirurgiju i hirurgiju šake Službe  ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije u Klinici za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra.

Tokom osnovnih studija na medicinskom fakultetu u Beogradu osvaja prvo mesto devetom internacionalnom studentskom kongresu 2001. godine u Kairu  za poster prezentaciju rada pod nazivom „Endoskopska rekonstrukcija prednje ukrštene veze kolena autolognim grefonom čašičnog ligamenta – prikaz slučaja“. Mentor Prof. Dr Goran Tulić.

 

Redovni je član Srpskog lekarskog društva (SLD). Član je Srpske Ortopedsko-traumatološke asocijacije (SOTA) od njenog osnivanja 2008. godine.

Član je Srpskog udruženja za hirurgiju šake (SSHS) i Srpskog udruženja za rekonstruktivnu mikrohirurgiju (SSRM) od njihovog osnivanja 08.07.2013.

Doktorske studije (direktno drugu godinu) je upisala 2016. godine – smer Rekonstruktivna hirurgija.

Doktor kluba američkog fudbala Vukovi Beograd od marta 2005. godine.

Doktor na mečevima Kik box saveza Srbije od 2004. godine.

Doktor Serbia Open ATP World Tour 250 series men’s tennis tournament held in Belgrade ( Maj 2009.)

Doktor ženske seniorske košarkaške reprezentacije Srbije od 2012. godine do danas.