Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Igor Djurisic Specijalista onkološke endokrine hirurgije

Dr Igor Đurišić

Specijalista onkološke endokrine hirurgije

DR IGOR ĐURIŠIĆ – SPECIJALISTA ONKOLOŠKE ENDOKRINE HIRURGIJE

Dr Igor Đurišić je rođen 12.09.1974.godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu „X Beogradsku Gimnaziju-Mihajlo Pupin“.

Stekao je zvanje doktor medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001.godine.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao specijalista opšte hirurgije i trenutno se nalazi na mestu šefa odseka Operacionih sala.

Bavi se hirurškim lečenjem raka štitaste žlezde, raka dojke, melanoma, sarkoma, metastatske bolesti jetre, raka debelog creva, izolovanom perfuzijom ekstremiteta (ILP) kod melanoma i sarkoma, hipertermičnom intraperitonealnom hemioterapijom (HIPEC) i citoreduktivnom hirurgijom kod uznapredovalih karcinoma debelog creva i karcinoma jajnika.

Stručno usavršavanje za ILP i HIPEC obavio je na Nacionalnom Institutu za kancer u Milanu, Italija 2012. godine.
Minimalno invazivne i endoskopske hirurgije usavršavanje je obavio u Centru za onkologiju, endokrinologiju i minimalno invazivnu hirurgiju u Novom Ulmu, Nemačka 2015 godine.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač.
Učestvovao je na projektu “A prospective, single-blind, randomized, phase III study to evaluate the safety and efficacy of fibrin sealant grifols (FS Grifols) as an adjunct to hemostasis during parenchymous tissue open surgeries”, finansiran od strane sponzora Grifols, od 2014. do 2015. godine.

Autor je ili koautor većeg broja radova objavljenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga) i UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije).

Specijalizacija
Endokrina hirurgija
Diplome
Specijalista onkološke endokrine hirurgije
Usavršavanje
Stručno usavršavanje za ILP i HIPEC obavio je na Nacionalnom Institutu za kancer u Milanu, Italija 2012. godine a iz minimalno invazivne i endoskopske hirurgije usavršavanje je obavio u Centru za onkologiju, endokrinologiju i minimalno invazivnu hirurgiju u Novom Ulmu, Nemačka 2015 godine.

Naš tim