Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 
Dr Mihailo Stjepanovic Pulmolog

Ass Dr sci Mihailo Stjepanović

Specijalista Pulmologije

Ass Dr sci Mihailo Stjepanović – Specijalista Pulmolog

Specijalista interne medicine, subspecijalista pulmolog, doktor medicinskih nauka.

Biografija

Obrazovanje

Dr Mihailo Stjepanović, rođen 03.08.1980, osnovnu i srednju školu završio u Beogradu sa odličnim uspehom, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine.
Stručni ispit za doktora medicine položio 27.01.2009. pred komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije (broj lekarske licence:110090).
Specijalističke akademske studije, interna medicina, uža naučna oblast pulmologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao školske godine 2009/10 god , zavšni akademski rad  odbranio je dana 25.01.2013 pod nazivom: „Vanplućne komplikacije plućne sarkoidoze-neurosarkoidoza: evaluacija, terapija i komplikacije zahvaćenosti nervnog Sistema.

Školske godine 2012/13 upisao doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, interna medicina, uža naučna oblast pulmologija, položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10,00.

Odbranio doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu dana 30.09.2020. pod nazivom „ Značaj određivanja serumskog vitamina 25(OH)D i polimorfizmi gena CYP2R1, CYP27B, DBP i VDR kod obolelih od sarkoidoze“.

Specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, započeo aprila 2012. godine, u trajanju od 5 godina, a specijalistički ispit položio dana 24.01.2017. godine sa ocenom odličan (5).

Upisao subspecijalizaciji iz pulmologije školske godine 2017/18. Usmeni subspecijalistički ispit položio dana 18.12.2019 sa ocenom deset (10), a završni rad odbranio dana 14.10.2020 pod nazivom „ Procena kvaliteta života obolelih od sarkoidoze primenom upitnika “King-s Sarcoidosis Questionnaire“

 

Naučni rad

Izuzetno bogat naučni rad. Autor je u 210 naučnih,  stručnih radova i poglavlja u knjizi. Od toga 40 radova je štampano u međunarodnim naučnim radovima sa IF (impakt faktorom). Održao veći broj predavanja kako međunarodnih tako i domaćih u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog udruženja, Evropskog respiratornog društva (ERS-silver membership), Respiratornog udruženja Srbije (RUS), Udruženja za sarkoidozu Srbije

Porodica

Oženjen, supruga doktor, specijalista psihijatrije. Ponosni otac troje dece.

Trenutna pozicija

Doktor Mihailo Stjepanović pulmolog, zaposlen je u Klinici za pulmologiju, Kliničkog Centra Srbije u Beogradu od 2009. godine. Od 2018. je šef kabineta za naučno istraživački rad i edukaciju. Od 2020. doktor Stjepanović postaje načelnik polikliničke službe Klinike za pulmologiju i načelnik Odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku pluća.

Izabran u zvanje istraživač-saradnik za oblast Pulmologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2015. godine. Asistent na predmetu interna medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 01.03.2018.

Mentor je u studentskim radovima, diplomskim radovima na srpskom i engleskom.

Mentor doktorima na specijalizaciji interne medicine, sportske medicine, mikrobiologije.