Interna medicina

Kardiologija

 • klinički pregled, EKG
 • UZ srca
 • ergotest sa treadmillom
 • holter pritiska
 • holter EKG-a

Pulmologija sa alergologijom

 • kompjuterizovana sirometrija – funkcionalno ispitivanje pluća
 • alergijske probe
 • centar za astmu- klinički pregled, alergološka obrada, spirometrija i dopunska obrada (indikovani sputum i izdahnuti NO) – dopunskom obradom pacijenta ispituje se stepen zapaljenja disajnih puteva

Gastroenterologija

 • klinički pregled
 • UZ abdomena – trbuha
 • gastroscopija
 • kolonoscopija

Endokrinologija

 • dijabetes – šećerna bolest
 • hipofiza
 • tireoidna žlezda – štitasta žlezda
 • nadbubreg

Hematologija

 • klinički pregled
 • funkcije grudne kosti

Nefrologija

Reumatologija

 • klinički pregled
 • osteodensitometrija