Ponedeljak - Petak 07:00 - 21:00

Subota 08:00 - 16:00

011 3970 999

info@msbeograd.com

Vojvode Stepe 323, Voždovac

Milentija Popovića 5v,Novi Beograd

<div class=”mkd-icon-top-left”>
</div>
<div class=”mkd-elements-top-right”>
<a href=”https://msbeograd.com/kontakt/”><h6 style= “font-size: 13px; font-weight: 400; text-transform: none; line-height: 12px; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px;”>Kontakt</br>011/3970-999</h6></a>

 

CENOVNIK

Cenovnik usluga privatne klinike Medicinski Sistemi Beograd. Ukoliko u cenovniku ne pronadjete željenu uslugu možete nas kontaktirati telefonom, mejlom ili putem kontakt forme na sajtu. Pored pojedinačnih pregleda imamo i pakete pregleda ukoliko Vam je potrebna šira dijagnostika

Pregledi
Pregled lekara opšte prakse 5,500.00
Pregled lekara specijaliste – asistenta, primarijusa, magistra nauka 8.000,00
Pregled lekara specijaliste – profesora 10.000,00
Pregled lekara specijaliste – akademika profesora 12.000,00
Ekspertski pregled 20.000,00
Ekspertski pregled profesora 46.000,00
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 3,500.00
Kontrolni pregled lekara specijaliste 5,500.00
Kontrolni pregled profesora 9,000.00
Konzilijum lekara 35.000,00
ULTRAZVUČNI PREGLEDI
Ultrazvučni pregled srca sa kolordoplerom 3.600,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3.300,00
Ultrazvučni pregled abdomena 3.300,00
Ultrazvučni pregled srca sa kolordoplerom – konsultanta 6.000,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – konsultanta 6.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultanta 6.000,00
Ultrazvučni pregled dojki – konsultanta 6.000,00
Ultrazvučna markacija dojke 7.000,00
Dopler krvnih sudova vrata 6.600,00
Dopler krvnih sudova ruku 6.600,00
Dopler krvnih sudova nogu 6.600,00
Dva ultrazvučna pregleda po izboru – ista osoba 5.000,00
Tri ultrazvčna pregleda po izboru – ista osoba 7.000,00
Dva ultrazvučna pregleda po izboru konsultanta – ista osoba 8.000,00
Tri ultrazvčna pregleda po izboru konsultanta – ista osoba 12.000,00
Ultrazvučni pregled srca sa kolordoplerom – konsultanta profesora/akademika 7.000,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – konsultanta profesora/akademika 7.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultanta profesora/akademika 7.000,00
Ultrazvučni pregled dojki – konsultanta profesora/akademika 7.000,00
Pregled sa ultrazvukom 6.000,00
Pregled sa ultrazvukom kosultanta 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom profesora 12.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Specijalistički pregled interniste 3.600,00
Specijalistički pregled kardiologa – konsultanta 6.000,00
Specijalistički pregled kardiologa – profesora 7.000,00
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 3.300,00
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom – konsultanta 6.000,00
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom – profesora 7.000,00
Pregled, eho srca i EKG 6.000,00
Kardiološki paket – pregled, eho i EKG – konsultanta 10.000,00
Kardiološki paket profesora – pregled, eho i EKG 12.000,00
EKG 1.000,00
ENDOKRINOLOGIJA
Specijalistički pregled endokrinologa 6.000,00
Specijalistički pregled endokrinologa – profesora 7.000,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3.300,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – konsultanta 6.000,00
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – profesora 7.000,00
GASTROENTEROLOGIJA
Specijalistički pregled gastroenterologa 6.000,00
Specijalistički pregled gastroenterologa – profesora 7.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena 3.300,00
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultanta 6.000,00
Ultrazvučni pregled abdomena – profesora 7.000,00
Pregled sa ultrazvukom gastroenterologa 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom gastroenterologa – profesora 12.000,00
Pregled lekara specijaliste proktologa sa anoskopijom 8.000,00
GINEKOLOGIJA
Specijalistički pregled ginekologa (spekulum+bimanuelni pregled) 4.000,00
Specijalistički pregled profesora (spekulum+bimanuelni pregled) 6.000,00
Ekspertski pregled ginekologa 12.000,00
Kontrolni pregled ginekologa 2.500,00
Kontrolni pregled ginekologa – profesora 3.500,00
Kolposkopija 6.000,00
Kolposkopija profesora 8.000,00
Ultrazvučni pregled ginekologa 6.000,00
Ultrazvučni pregled trudnice 6.000,00
Kolor dopler za trudnice 7.200,00
Ultrazvučni pregled ginekologa – profesora 7.000,00
Ultrazvučni pregled trudnice – profesora 7.000,00
Kolor dopler za trudnice – profesora 8.000,00
Ekspertski ultrazvuk prvog (11+0-13+6ng) i drugog trimestra (20+0-24+0 ng 9.600,00
Praćenje trudnoće posle 20ng (biometrija, dopler, BFP) 10.000,00
Ultrazvuk 4D 10.500,00
Ultrazvuk 4D – profesora 12.000,00
Ginekološki sistematski paket (pregled, kolposkopija, ultrazvuk specijaliste ginekologa+PA+VB) 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom ginekologa 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom trudnica 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom ginekologa – profesora 12.000,00
Pregled sa ultrazvukom trudnica – profesora 12.000,00
Folikulometrija 3.500,00
Folikulometrija profesora 4.000,00
Plasiranje pesara 6.100,00
Vađenje pesara 4.400,00
Plasiranje spirale 7.000,00
Vađenje spirale 6.000,00
Vaginalno ispiranje 2.000,00
Biopsija grlića materice sa kolposkopijom 20.000,00
Kardiotokografija (CTG) 3.600,00
Konsultacija bez pregleda dokumentacije 6.000,00
Konsiltacija sa pregledom dokumentacije 9.600,00
UROLOGIJA
Specijalistički regled urologa 6.000,00
Specijalistički pregled urologa – profesora 7.000,00
Ultrazvučni pregled urologa 6.000,00
Ultrazvučni pregled urologa – profesora 7.000,00
Pregled sa ultrazvukom urologa 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom urologa – profesora 12.000,00
NEFROLOGIJA
Specijalistički pregled nefrologa 6.000,00
Specijalistički pregled nefrologa – profesora 7.000,00
Ultrazvučni pregled nefrologa 6.000,00
Ultrazvučni pregled nefrologa – profesora 7.000,00
Pregled sa ultrazvukom nefrolofa 10.000,00
Pregled sa ultrazvukom nefrologa – profesora 12.000,00
DERMATOLOGIJA
Specijalistički pregled dermatologa sa dermoskopom 3.300,00
Specijalistički pregled dermatologa sa dermoskopom – konsultanta 6.000,00
Specijalistički pregled dermatologa sa dermoskopom – profesora 7.000,00
Dermoskopija – jednog mladeža 3.000,00
Dermoskopija – pet mladeža 5.000,00
Dermoskopija – deset i više mladeža 7.000,00
Test na inhalatorne I nutritivne alergene 3.000,00
Epikutani – patch test standardna baterija 5.500,00
Dozno provokativni test na lek 10.000,00
SLIT alergološko ispitivanje 3.000,00
NUTRICIONIZAM
Pregled nutricioniste 5.000,00
Izrada jelovnika – Izrada za 15 dana + jedna kontrola (merenje) 10.000,00
Kontrolni pregled nutricioniste 2.500,00
PULMOLOGIJA
Specijalistički pregled pulmologa 6.000,00
Specijalistički pregled pulmologa docenta, profesora 8.000,00
Pulmološki konzilijum (tri lekara pulmologa, odluka za hemoterapiju) 25.000,00
Pulmološki konzilijum (dva lekara pulmologa, grudni hirurg, po potrebi radiolog) 30.000,00
Spirometrija 2.500,00
PPD test 4.000,00
REUMATOLOGIJA
Specijalistički pregled reumatologa 6.000,00
Ultrazvučni pregled reumatologa 6.000,00
Intraartikularno davanje terapije – koleno 8.000,00
Intraartikularno davanje terapije – rame 8.000,00
Intraartikularno davanje terapije – kuk 10.000,00
Osteodenzitometrija ultrazvučna 2.200,00
Davanje blokada (C, L, S kičme) 5.500,00
NEUROLOGIJA
Specijalistički pregled neurologa 6.000,00
Specijalistički pregled neurologa – profesora 7.000,00
Ekspertski pregled neurologa 18.000,00
Ekspertski pregled neurologa – profesora 30.000,00
Specijalistički pregled psihijatra 6.000,00
Specijalistički pregled psihijatra – profesora 7.000,00
Pregled psihologa 3.300,00
OFTALMOLOGIJA
Specijalistički pregled oftalmologa 3.300,00
Specijalistički pregled oftalmologa – konsultanta 6.000,00
Specijalistički pregled oftalmologa – profesora 7.000,00
Kontrolni pregled oftalmologa 3.600,00
Kontrolni pregled oftalmologa – profesora 4.200,00
Merenje očnog pritiska 1.000,00
Ispitivanje suznog filma 1.000,00
Određivanje dnevne krive očnog pritiska 2.000,00
Pregled očnog dna – oftalmoskopija 1.500,00
Određivanje dioptrije 2.500,00
Optička biometrija oba oka 4.000,00
Aplikacija leka u oko 1.000,00
Vađenje stranog tela iz oka pod mikroskopom 2.500,00
OTORINOLARINGOLOGIJA (ORL)
Specijalistički pregled ORL 6.000,00
Specijalistički pregled ORL – profesora 7.000,00
Kontrolni pregled lekara – ORL 3.600,00
Kontrolni pregled profesora – ORL 4.200,00
Incizija apcesa (uho, grlo, nos) 2.200,00
Ispiranje jednog uva 2.000,00
Ispiranje oba uva 3.500,00
Aplikacija gaze sa lekom u uvo 1.000,00
Vađenje stranog tela iz uva pod mikroskopom 2.500,00
Mikroaspiracija i toaleta uva pod mikroskopom 2.000,00
Lečenje položajnih vrtoglavica 5.800,00
Prednja tamponada 3.300,00
Kauterizacija krvnih sudova nosa 3.000,00
Vađenje stranog tela iz nosa 2.500,00
ORTOPEDIJA
Specijalistički pregled ortopeda 6.000,00
Specijalistički pregled ortopeda – profesora 7.000,00
ONKOLOGIJA
Specijalistički pregled onkologa, hirurga 7.000,00
Onkološki konzilijum 30.000,00
HEMATOLOGIJA
Specijalistički pregled hematologa 6.000,00
Specijalistički pregled hematologa – profesora 7.000,00
MEDICINA RADA
MR1 – sistematski pregled bez rada na visini (prethodni, periodični) 3.800,00
MR2 – sistematski pregled sa radom na visini (prethodni, periodični) 4.400,00
MR3 Ž – sistematski pregled u zoni jonizujućeg zračenja (prethodni, periodični) – žene 16.000,00
MR3 M – sistematski pregled u zoni jonizujućeg zračenja (prethodni, periodični) – muškarci 13.000,00
MR 4 – Sistematski pregled bez nošenja oružja 4.100,00
MR 5 – Sistematski pregled sa nošenjem oružja 4.400,00
Dozvola za držanje i nošenje oružja (specijalista medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar, EKG) 5.000,00
Lovačko udruženje (specijalista medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar, EKG) 2.300,00
Uverenje za vozače A, B (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG) 3.800,00
Uverenje za vozače C, D, E (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG, glikemija) 5.000,00
Lekarsko uverenje za čamac (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG, glikemija) 4.000,00
Lekarsko uverenje za zaposlenje (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, EKG, KKS, glikemija) 3.000,00
Pregled vida po pravilniku 1.500,00
Ciljani oftalmološki pregled 2.000,00
Duplikat uverenja 1.000,00
Dopuna akta o proceni rizika (po radnom mestu) 2.000,00
Sistematski pregled – paket MSB1 žene 9.600,00
Sistematski pregled – paket MSB2 žene 11.900,00
Sistematski pregled – paket MSB3 žene 13.900,00
Sistematski pregled – paket MSB1 muškarci 7.900,00
Sistematski pregled – paket MSB2 muškarci 10.300,00
Sistematski pregled – paket MSB3 muškarci 12.300,00
Davanje I.M. Injekcija (bez cene leka) 1.000,00
Davanje I.V. injekcija (bez cene leka) 1.500,00
Davanje infuzije (bez cene leka) 2.500,00
Pregled lekara za vakcinaciju (bez cene vakcine) 2.000,00
Previjanje manje 2.000,00
Previjanje srednje 3.000,00
Previjanje veće 5.000,00
KUĆNE POSETE
Pregled lekara – kućna poseta 10.000,00
Usluga vađenja krvi – kućna poseta 2.200,00
Usluga davanja IM injekcija – kućna poseta (bez cene leka) 1.500,00
Usluga davanja IV injekcija – kućna poseta (bez cene leka) 2.000,00
Usluga davanja infuzije – kućna poseta (bez cene leka) 2.500,00
Usluga previjanje i obrada manje rane – kućna poseta 3.000,00
Usluga previjanje i obrada srednje rane – kućna poseta 4.000,00
Usluga previjanje i obrada veće rane – kućna poseta 6.000,00
STOMATOLOGIJA
Pregled stomatologa 1.500,00
Rutinsko čišćenje zuba 2.000,00
Snimak zuba 200,00
Amalgamska plomba 1 1.500,00
Amalgamska plomba 2 2.000,00
Amalgamska plomba 3 2.500,00
Compozitna plomba 1 2.000,00
Compozitna plomba 2 2.500,00
Compozitna plomba 3 3.000,00
Prekrivanje pulpe direktno i indirektno 1.000,00
Vitalna imortalna amputacija 500,00
Lečenje kanala 1 3.000,00
Lečenja kanala 2 4.000,00
Lečenje više kanala 5.000,00
Gangrena 500,00
Revizija punjenja 3.000,00
Beljenje zuba – ordinacija 22.000,00
Beljenje zuba – kuća 16.500,00
Obrada parodontalnog džepa 1.000,00
Terapija apscesa 2.000,00
Gingivektomija 1.500,00
Savet oralnog hirurga 1.100,00
Kliničko produženje krunice 1.000,00
Vađenje zuba 2.000,00
Hiruško vađenje zuba 6.000,00
Vađenje impaktiranog umnjaka 12.000,00
Resekcija zuba 1 12.000,00
Resekcija zuba 2 i više 8.000,00
Hemisekcija 6.000,00
Cistektomija 12.000,00
Terapija alveolita 500,00
Nivelacija grebena 8.800,00
Incizija apscesa 1.000,00
Incizija proteza 25.000,00
Parcijalna akrilatna proteza 20.000,00
Totalna proteza 22.000,00
Parcijalna skeletirana proteza 30.000,00
Totalna proteza sa met.b. 33.000,00
Ugradnja atečmena 13.200,00
Direktno podlaganje proteze 3.000,00
Indirektno podlaganje proteze 9.000,00
Reparatura proteze 2.200,00
Zaštitna krunica 1.000,00
Privremeni most po članu 1.000,00
Skidanje krunice 1.000,00
Parcijalna proteza – jedan zub (subtotalna) 5.000,00
Met keramička krunica 11.000,00
Met keramička krunica sa keram rubom 13.000,00
Bezmetalna keramička krunica 22.000,00
Livena nadogradnja 2.200,00
Nadogradnja zuba 3.500,00
Zaliv fisura 1.100,00
Vađenje mlečnog zuba 1.200,00
Lečenje koren sa n r 1.100,00
Pulpotomija na mlečnom zubu 2.200,00
LABORATORIJA
Usluga vađenja krvi 120,00
Usluga uzimanja briseva 120,00
Kompletna krvna slika 380,00
Sedimentacija 190,00
CRP 700,00
Prokalcitonin 3.000,00
Karboksihemoglobin 3.000,00
Krvna Grupa 1.600,00
Rh antitela 1.600,00
Interreakcija 1.600,00
Combsov test 1.500,00
LABORATORIJA: Hematologija i hemostaza
Protrombinsko vreme 350,00
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) 360,00
Fibrinogen 250,00
D-DIMER 1.950,00
Anti X a heparin 2.000,00
Antitrombin III 2.000,00
Protein C 3.500,00
Protein S 3.200,00
MTHFR C677T 3.000,00
MTHFR A1298C 3.000,00
FAKTOR II (Protrombin G20210) 3.000,00
FAKTOR II (Leiden R506Q) 3.000,00
PA I 3.000,00
Urea 160,00
Kreatinin 160,00
Mokracna kiselina 160,00
Bilirubin x2 (ukupni i direktni) 320,00
Bilirubin ukupni 160,00
Bilirubin direktni 160,00
Proteini ukupni 160,00
Elektroforeza proteina 1.200,00
Albumini 170,00
LABORATORIJA: Metabolizam šećera
Glukoza 130,00
Glukoza iz prsta 260,00
HbA1c 1.100,00
OGTT 2.000,00
OGTT sa insulinemijom 8.000,00
Insulin 1.320,00
Insulinska rezistencija 1.600,00
Insulinska antitela 1.700,00
C-peptid 1.200,00
Fruktozamin 750,00
Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline 2.950,00
LABORATORIJA: Lipidni status
Lipidni status – Holesterol ukupni, HDL, LDL, trigliceridi 650,00
Holesterol ukupni 160,00
HDL 160,00
LDL 160,00
Trigliceridi 170,00
Index ateroskleroze 80,00
Faktor rizika 80,00
Fosfolipidi 160,00
Homocistein 2.700,00
APO A Lipoprotein 700,00
APO B Lipoprotein 700,00
APO E Lipoprotein 2.700,00
LABORATORIJA: Enzimi
Alkalna fosfataza 180,00
Alanin aminotransferaza 160,00
Aspartat aminotransaminaza 160,00
Glutamin transaminaza 220,00
Enzimi jetre – ALT, AST, GGT 540,00
Amilaza 480,00
Pankreasna amilaza 500,00
Lipaza 540,00
Laktat dehidrogeneza 160,00
Kisela fosfataza-ukupna 220,00
Kisela fosfataza-prostatična 220,00
Holinesteraza 500,00
LABORATORIJA: Elektroliti
Bakar u serumu 720,00
Na 160,00
K 160,00
CL 160,00
Bikarbonat 230,00
P 160,00
Mg 160,00
Ca 160,00
Ca jonizovani 450,00
Zn 900,00
Li 480,00
Amonijak 3.000,00
Jod 13.000,00
Olovo 3.600,00
Selen 3.700,00
Živa 3.700,00
Osmolarnost plazme 2.000,00
LABORATORIJA: Metabolizam gvožđa
Fe 230,00
Totalni kapacitet zasićenošću gvožđem 230,00
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa 230,00
Haptoglobin 850,00
Methemoglobin 2.500,00
Transferin 790,00
Feritin 1.100,00
Eritropoetin 3.300,00
Folna kiselina 1.100,00
LABORATORIJA: Vitamini
Vitamin B12 1.100,00
25-OH-VITAMIN D 2.350,00
Vitamin K 5.600,00
Imunoglobulin A (IgA) 780,00
Imunoglobulin G (IgG) 780,00
Imunoglobulin M (IgM) 780,00
Imunoglobulin E (IgE) 1.000,00
C3 komplement 800,00
C4 komplement 800,00
Krioglobulin 750,00
Imunikompleks (PEG) 850,00
Reuma Faktor 700,00
Waaler Rosse 700,00
Lupus ćelije 700,00
Lupus antikoagulans 1.500,00
Antinuklearna at 1.300,00
Antimitohondrijalna at 1.650,00
Antiparijentalna AT (APA) 1.450,00
Antispermatozoidna At 1.450,00
Antikardiolipinska IgM 1.700,00
Antikardiolipinska IgG 1.700,00
Antifosfolipidna At IgM 1.450,00
Antifosfolipidna At IgG 1.450,00
Transglutaminska IgA At 1.600,00
Transglutaminska IgG At 1.600,00
ANCA anti MPO 1.450,00
ANCA anti PR3 1.450,00
Antiglatkomišićna antitela-ASMA(AGMA) 1.450,00
Antistreptolizinski test 720,00
Antiglijadinska At IgA 1.450,00
Antiglijadinska At IgA 1.450,00
Nutritivni alergeni 6.000,00
Test na intoleranciju na 90 namernica 20.000,00
Respiratorni alergeni 6.000,00
HIV-AG 1.600,00
Adenovirusi IgM 1.330,00
Adenovirusi IgG 1.330,00
Citomegalovirus IgM 2.500,00
Citomegalovirus IgG 2.500,00
Coxacie IgM 1.430,00
Coxacie IgG 1.430,00
Hepatitis A virus – ukupna antitela (HAV antitela) 1.520,00
Hepatitis A virus (HAV antitela)-IgM 1.350,00
Hepatitis B virus (HBS antigen) 1.330,00
Hepatitis B virus (HBS antitela) 1.500,00
Hepatitis B virus – ukupna antitela (HBC antitela) 1.500,00
Hepatitis B virus (HBC antitela IgM) 1.500,00
Hepatitis C virus – ukupna antitela 1.500,00
Herpes simpleks virus 1 IgM 1.330,00
Herpes simpleks virus 1 IgG 1.330,00
Herpes simpleks virus 2 IgM 1.330,00
Herpes simpleks virus 2 IgG 1.330,00
INFLUENCA A IgM 1.400,00
INFLUENCA A IgG 1.400,00
INFLUENCA B IGM 1.400,00
INFLUENCA B IGG 1.400,00
Ebstein-Barr IgM 1.330,00
Ebstein-Barr IgG 1.330,00
Paul-Bunnel 1.540,00
Rubella IgM 1.330,00
Rubella IgG 1.330,00
Varičela zoster IgM 1.330,00
Varičela zoster IgG 1.330,00
Morbili IgM 1.350,00
Morbili IgG 1.350,00
MUMPS IgM 1.700,00
MUMPS IgG 1.700,00
PARVO B19IGM 1.450,00
PARVO B19IGG 1.450,00
Borelia Burgdoferi IgM 1.330,00
Borelia Burgdoferi IgG 1.330,00
Borelia Burgdoferi PCR 5.000,00
Chlamydia Trachom.IgM 1.500,00
Chlamydia Trachom.IgG 1.500,00
Helicobacter pylori IgG 1.400,00
Helicobacter pylori IgA 1.400,00
Mycoplasma pneum.IgM 1.400,00
Mycoplasma pneum.IgG 1.400,00
Toxoplazma IgM 1.330,00
Toxoplazma IgG 1.330,00
Echinococcus ukupna antitela 1.590,00
Echinococcus IgG 1.590,00
Candida albicans IgG 1.500,00
Candida albicans IgM 1.500,00
Treponema palidum (Sifilis) 1.200,00
Brucela 1.060,00
CEA-opšti,kolon 900,00
CA 15-3 (dojka) 1.450,00
CA 125 (jajnik) 1.450,00
CA 19-9 (pankreas, kolon) 1.450,00
CA 50 (kolon) 3.100,00
CA 72-4 (želudac) 1.460,00
CYFRA 21-1 (pluća) 1.500,00
Alfa feto protein-jetra,testis 1.000,00
PSA-prostata 1.000,00
Free PSA-prostata 1.200,00
UBC (karcinom mokraćne bešike) 3.600,00
NSE-PLUĆA 1.500,00
HE 4 receptori 2.600,00
Roma index 1,00
TATI (grlić materice) 2.900,00
Beta 2 mikroglobulin 1.500,00
Angiotenzin konvertujući enzim 1.900,00
TPA (limfne žlezde) 2.700,00
Protein S 100 (melanomi) 3.500,00
MELANIN (melanom) 6.400,00
Hromogranin A (karcinoid) 3.300,00
Skvamozni karcinom ćelija antigen 4.200,00
Tumor nekrosis factor-alpha 4.200,00
Troponin I 1.700,00
Troponin T 2.000,00
Pro natriuretski peptid B tipa 3.700,00
Kreatin kinaza 420,00
CK-MB 420,00
BNP 2.650,00
Hidroksibutirat dehidrogeneza 1.000,00
Mioglobin 1.600,00
Valproična kiselina 1.200,00
Karbamazepam (HPLC) 1.200,00
Fenobarbiton 1.200,00
Fenitoin 2.400,00
Provera alkohola u krvi 1.900,00
LABORATORIJA: Tiroidni hormoni
Trijodtironin ukupni 660,00
Tiroksin ukupni 660,00
Tireostimulirajući hormon 660,00
Trijodtironin slobodni 700,00
Tiroksin slobodni 700,00
Tireoglobulin 1.200,00
Antitela na tireoglobulin 1.350,00
Antitela na tireoidnu peroksidazu 1.350,00
Kalcitonin 1.500,00
Parathormon 1.200,00
Tiroksin vezujući globulin 1.500,00
LABORATORIJA: Polni hormoni
Prolaktin 840,00
Folikulostimulirajući hormon 840,00
Luteinizirajući hormon 840,00
Progesteron 840,00
Estradiol-E2 840,00
Estriol-E3 1.250,00
Estron-E1 1.800,00
17-OH progesteron 1.500,00
Androstenedion 1.600,00
Dihidroepiandrosteron 1.250,00
Testosteron 850,00
Free testosteron 1.500,00
5-dihidrotestosteron 2.670,00
Steroid vezujući globulin 1.200,00
Anti Milerov hormon 2.800,00
Beta horiogonadotropni hormon ukupni 950,00
Beta horiogonadotropni hormon slobodni 1.400,00
PAPP-A 1.500,00
Inhibin-A 2.900,00
Inhibin-B 2.200,00
Double test 2.900,00
Triple test 3.700,00
Quadriple test 7.200,00
LABORATORIJA: Hormoni nadbubrežne žlezde
Adrenokortikotropni hormon 1.300,00
Kortizol 1.050,00
Adrenalin 4.100,00
Noradrenalin 4.100,00
Dopamin 4.100,00
Aldosteron 1.500,00
Renin (angiotenzin) 1.800,00
LABORATORIJA: Hormon hipofize
Hormon rasta 1.300,00
IGF1 1.500,00
IGF-BP3 1.500,00
ADH (vazopresin) 3.900,00
LABORATORIJA: Koštani markeri
Osteokalcin 1.500,00
LABORATORIJA: Ostali hormoni
GASTRIN 1.800,00
LEPTIN 1.500,00
Spermokultura 640,00
Brisevi (grla,nosa,uha,oka,uretralni,kože,cervikalni,vaginalni, rane…) 640,00
Brisevi bakteriološki (grla,nosa,uha,oka,uretralni,kože,cervikalni,vaginalni, rane…) 640,00
Brisevi mikološki (grla,nosa,uha,oka,uretralni,kože,cervikalni,vaginalni, rane…) 640,00
Brisevi bakteriološki i mikološki 1.280,00
Dermatofiti kultura i preparat – skarifikat nokta, kože, dlake 1.400,00
Bakterijska vaginoza 600,00
Chlamydia 1.500,00
Mycoplasma 1.200,00
Ureaplasma 1.200,00
Komplet (chlamydia,mycoplasma,ureaplasma) 2.900,00
Bris ginekološki GBS 1.200,00
Perianalni bris 500,00
HPV tipizacija 8.500,00
Hemokultura aerobno 1.320,00
Hemokultura anerobno 1.500,00
Hemokultura (aerobna + anaerobna) 2.820,00
Bronhoaspirat 800,00
Sputum bakteriološki i mikološki 640,00
Sputum TBC Lowenstein 5.500,00
Sputum M.Tuberculosis PRC 7.200,00
Izdisajni test na Helicobacter pylori 4.200,00
Papanikolau test 1.200,00
Vaginalni sekret (grupa) 500,00
Papanikolau test i vaginalni sekret 1.700,00
Punkcija dojke, zglobova, štitne i sl. 5.000,00
Citologija punktata (razmaz na pločici) 2.000,00
HP grlića, kiretaža cerviksa 5.500,00
Koprokultura 800,00
Stolica na Helicobacter pylori Ag 1.600,00
Fekalni kalprotektin 4.000,00
Clostridija DIF toxin A i B 2.640,00
Stolica na parazite 690,00
Stolica na Rota I Adeno 1.500,00
Stolica na okultno krvarenje 890,00
Stolica mikoliški 780,00
Pankreasna elasnaza stolica 4.800,00
Celokupni pregled urina 290,00
Urinokultura 640,00
Proteini u urinu 350,00
Proteini u urinu 24h 500,00
Mikroalbumini u 24h urinu 950,00
Bence Jones proteini u urinu 610,00
Kateholamini u 24h urinu 4.150,00
Vanilmandelična kiselina 2.000,00
5-HIAA u 24h urinu 2.000,00
17 OH kortikosteroidi u 24h urinu 2.000,00
17-ketosteroidi u urinu 2.000,00
Klirens uree u 24h urinu 500,00
Klirens kreatinina u 24h urinu 500,00
Urea u urinu 420,00
Kreatinin u urinu 420,00
Kalijum u 24h urinu 500,00
Natrijum u 24h urinu 500,00
Mokraćna kiselina u urinu 420,00
Kortizol u 24h urinu 1.500,00
Bakar u urinu 2.800,00
Oskalati u 24h urinu 2.000,00
Imunoelektroforeza urin 3.500,00
Elektroforeza proteina u 24h urinu 1.500,00
Osmolarnost urina 2.000,00
Pregled kamena 1.400,00
Droga x5 – kokain (COC), amfitamin (AMP), kanabis (THC), ekstazi (MDMA), morfin (MOR) 2.500,00
Droga x10 kokain (COC), amfitamin(AMP), kanabis(THC), metamfetamini(MET), fenciklidin(PCP), barbiturati(BAR), benzodiazepani(BZD), triciklicni antiseo(TCA), opijati(OPI), metadon(MTD) 3.500,00
Pregled alkohola u urinu 1.900,00
24h urin ca 500,00
SARS – Covid- detekcija antitela IgA 2.200,00
SARS – Covid- detekcija antitela IgG 2.200,00
SARS – Covid- detekcija antitela IgG na Spike protein 2.200,00
SARS – Covid- detekcija antitela IgM 2.200,00
SARS – Covid- detekcija antitela IgG i IgM 4.200,00
Anti SARS Covid – detekcija ukupnih At 1.440,00
KKS,CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, AST, ALT, Na,K 2.880,00
KKS, CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, AST, ALT, Na,K, krvna grupa 4.480,00
KKS, CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, AST, ALT, GGT, bilirubini, Na,K, Cl, krvna grupa – žučna kesa 5.180,00
KKS, CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, AST, ALT, Na,K + bris nosa 3.520,00
KKS, CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, AST, ALT, Na, K, urin, UK 3.810,00
KKS, CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, AST, ALT, Na,K, krvna grupa, urin, UK 5.410,00
KKS,CRP, INR,PTT,glik,urea,kreat, Na,K, Cl, HIV, HCV, HbSAg, krvna grupa, urin, UK 9.840,00
KKS, Se, glikemija, holesterol, HDL, LDL, tirgliceridi, AST, ALT, GGT, bilirubin ukupni, bilirubin direktni, ukupni proteini, urea, kreatinin, urin 2.980,00
GASNE ANALIZE 5.500,00