Genitalna hirurgija

“Ono što je važno je da su ljudi oko Vas srećni i zdravi. Sve ostalo je poput kapi kiše na pesku”

— Pol Voker

Operacije na muškim i ženskim genitalijama, operacije promene pola

Operacije na muškim i ženskim genitalijama, kao i operacije promene pola izvodi tim obučen od strane svetski poznatog eksperta akademika Prof. Dr Save Perovića. Nakon smrti Prof. Perovića, tim je nastavio sa uspešnim radom pod vođstvom dr Radoša Djinovića.

Kongenitalne anomalije dece i odraslih: korekcija abnormalnih i deformisanih genitalija

 • Cryptorchrisam
 • Ingvinalne, umbilicalne i druge kile
 • Pravljenje pupka
 • Korekcija duplog penisa
 • Ectopije penisa
 • Megaurethra
 • Korekcija dvostruke materice
 • Muška inkontinencija (kongenitalna – urodjena ili jatrogena posle prostatectomije)
 • ARGUS implantacija

Hirurgija bubrega, pijelona, uretera i mokraćne bešike

 • Pyeloplastika
 • Ren arcuatus
 • Nephropexija
 • VUR: ekstravezikalna reimplantacija uretera ili endoskopska instilacija DEFLUXA (sting procedura)
 • Neurogena bešika – uvećanje bešike crevom ili autouvećanje mišićem rectus abdominis
 • Rekonstrukcija uretera.

Hirurgija uretre

 • Svi tipovi stenoze uretre –prednja i zadnja uretra sa ili bez bucal mucosa graftom
 • Stenoza uzrokovana obliterantnim balanitisom xerotica
 • Povrede uretre
 • Uretralne fistule

Modifikacije ženskih genitalija

 • Hipertrofija klitorisa
 • Hipertrofija malih usana
 • Hipertrofija velikih usana
 • Uretralne ciste
 • Rekonstrukcija ženske uretre posle povrede/pucanje – rekonstrukcija sfinktera
 • TVT i TOT tretmani stres inkontinencije
 • Cistokela i rektokela: plastika prednjeg i zadnjeg vaginalnog zida upotrebom VIPRO mreže
 • Prolaps vagine/uterusa – transvaginalna colpo/uteropexija za sakrospinalni ligament
 • Vaginalna agenezija (Mayer-Rokitansky sindrom) — rekonstrukcija vagine korišćenjem rekto-sigmoidnog kolona
 • Vesico-vaginalna i recto-vaginalna fistula
 • Sve vrste deformiteta spoljašnih genitalija.

Modifikacija muških genitalija

 • Ukopan penis
 • Kurvature/krivine penisa— plikacija ili grafting (savijeni penis, kordea odraslih / penilne chorde / kongenilne penilne kurvature)
 • Hirurgija hipospadije – svih vrsta, dečjih i odraslih
 • Epispadije dece i odraslih
 • Hirurgija uvećanja penisa / uvećanje penisa / produženje ligamentolizom i podebljanje (povećanje obima) upotrebom autologous-sopstvenog tkiva izgradjenog uz pomoć PLGA matrice
 • Samo uvećanje obima korišćenjem PLGA matrice (bez produženja penisa).
 • Gynecomastia i/ili smanjenje bradavica
 • Liposukcija zadnjice u istom aktu sa uvećanjem penisa
 • Morbus Peyronie: a) Plikatura tunica albugine, b) stvarno produžavanje penisa (graftovanjem upotrebom geometrijskog principa) i c) Ugradnja penilnih proteza
 • Korekcija erektilne disfunkcije upotrebom ligature vene (kompletni disassembling penisa):
  • Ugradnja naduvavajuće proteze, kao što su AMS penilne proteze
  • Ugradnja semi-rigidnih proteza
 • Geometrijska disproporcija – korporoplastika
 • Povrede penisa – korekcija traumatskih ili jatrogenih povreda penisa
 • Prelom penisa, frakture penisa
 • Vaso-vasostomija
 • Zarobljeni penis nedostajućom penilnom kožom – rekonstrukcija kože penisa u jednom aktu korišćenjem skrotalnog flapa
 • Korekcija micropenis sindroma – potpuna faloplastika upotrebom musculocutanog latissimus dorsi (MLD) flapa za mikro hiruršku korekciju penisa. Operacija se najčešće izvodi u tri faze.
 • Karcinom penisa niskog gradusa – poštedna hirurgija penisa (očuvanje organa)
 • Povrede glansa — glanuloplastika.

Intersex hirurgija

 • Feminizacija
 • Maskulinizacija

Hirurgija promene pola / iz muškog u ženski i iz ženskog u muški pol

 • Mastektomija
 • Histerectomija sa obostranom adneksektomijom – transvaginalnom ili transabdominalnom
 • Iz ženskog u muški pol: uklanjanje svih genitalija, uključujući vaginektomiju, trans-vaginalnu histerektomiju sa adneksektomijom (odstranjivanje jajnika i jajovoda), kao i Perovic metoidioplastika 2008 sa skroto plastikom uključujući proteze
 • Iz ženskog u muški pol – Perovic Metoidioplastika 2008 sa vaginektomijom i skrotoplastikom (testikularne proteze uključene)
 • Perovic Metoidioplastika 2008 sa skrotoplastikom (proteze uključene) kod pacijenata sa već uklonjenom vaginom, matericom i adneksama
 • Totalna faloplastika upotrebom MLD flapa:
  • Prva faza (napomena: Hospitalizacija u ovoj fazi traje 6-7 dana)
  • Faza dva
  • Faza tri
 • Iz muškog u ženski pol – vaginoplastika od penilne kože
 • Iz muškog u ženski pol – vaginoplastika od rekto-sigmoidnog kolona

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →