Prof Dr Nenad Ivancević

Biografija

Specijalista Opšte hirurgije

Prof Dr Nenad Ivancević rodjen je 14. aprila 1966. godine u Londonu, V. Britanija.

· Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 28.01.1991. godine.

· Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 03.06.1997. godine.

· 2008. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultatu Univerziteta u Beogradu.

· Profesor je hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

· Autor i koautor je više od 120 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim stručnim časopisima i zbornicima. Autor je više poglavlja u udžbenicima za studente i specijalizante na medicinskom fakultetu u Beogradu.

· Član je više udruženja hirurga i to: EPC, EDS, EHPBA, YUEH, Srpskog lekarskog društva.

· Od 1992. godine u stalnom je radnom odnosu u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, gde je kao hirurg sticao profesionalno iskustvo. Od 2008-2010. godinebio je načelnik III hirurškog odeljenja. U periodu od 2010-2014. godine bio je angažovan kao direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu.

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →