Sistematski pregledi za žene

“Preventiva je prvi korak ka zdravlju”

— Narodna poslovica

Šta spada u sistematski pregled za žene?

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Anamneza (bolesti, lična, porodicna, po sistemima)
 • Status (opšti, glava i vrat, grudni koš, abdomen, ekstremiteti)
 • Spirometrija – Funkcionalno ispitivanje pluća
 • Laboratorija
 • Kompletna krvna slika
 • Biohemija (glikemija, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT)
 • Klinički pregled urina
 • Internistički pregled
 • Klinički pregled interniste (anamneza i status)
 • EKG
 • EHO srca (ultrazvučni pregled srca)
 • Ultrazvučni pregled
 • Ultrazvučni pregled abdomena (jetra, pankreas, želudac, slezina, veliki krvni sudovi, žučna kesa i žučni putevi)
 • Ginekološki ultrazvuk
 • Ginekološki pregled
 • Bimanuelni ginekološki pregled
 • Pregled pod spekulumom
 • Kolposkopija+PA+VS
 • Dojka
 • Štitna zlezda
 • Osteodenzitometrija ultrazvukom – merenje gustine kostiju
 • Kompletan pregled stomatologa
 • Kompletan pregled očnog lekara
 • Davanje završnog mišljenja

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →