Sistematski pregledi za muškarce

“Svaki čovek je tvorac svog zdravlja ili svoje bolesti ”

— Buda

Šta spada u sistematski pregled za muškarce?

 • Pregled lekara opšte prakse
 • Anamneza (bolesti, lična, porodična, po sistemima)
 • Status (opšti, glava i vrat, grudni koš, abdomen, ekstremiteti)
 • Spirometrija- funkcionalno ispitivanje pluća
 • Laboratorija
 • Kompletna krvna slika
 • Biohemija (glikemija, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT)
 • Klinički pregled urina
 • Internistički pregled
 • Klinički pregled interniste (anamneza i status)
 • EKG
 • EHO srca ( ultrazvučni pregled srca )
 • Ultrazvučni pregled
 • Ultrazvučni pregled abdomena (jetra, pancreas, želudac, slezina, veliki krvni sudovi, žučna kesa i žučni putevi)
 • Ultrazvučni pregled male karlice (uroloski UZ)
 • Urološki pregled
 • Specijalisticki uroloski pregled
 • Kompletan pregled očnog lekara
 • Kompletan pregled stomatologa
 • Davanje završnog mišljenja

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →