Endokrina hirurgija

“Zdravom čoveku svaki dan je praznik ”

— Narodna poslovica

Hirurgija štitaste žlezde – biopsije, operacije struma, hipertireoze, karcinoma

  • Operacije štitaste žlezde kod hipertireoze u sklopu Graves-Basedow-e bolesti, polinodozne strume, hroničnog zapaljenja (Hashimoto tireoiditisa) kada se pojave nodusi, nodus-adenoma i karcinoma.
  • Uklanjanje cele štitaste žlezde – totalna tiroidektomija predstavlja standardnu operaciju kod karcinoma. Kod karcinoma štitaste žlezde istovremeno se rade disekcije limfnih nodusa na vratu i provera stražarskih, “sentinel” limfnih nodusa, što omogućava detekciju mikrometastaza koje bi standardnim pristupom ostale neprepoznate. Ova tehnika predstavlja ekskluzivni hirurški pristup koji primenjuje samo nekoliko timova u svetu, a rezultati su objavljeni u World Journal of Surgery u maju 2006. godine. (Prof. dr Radan Džodić, Ass. dr Ivan Marković, Sentinel lymph node biopsy may be used to support the decision to perform modified radical neck dissection in differentiated thyroid carcinoma. World J Surg. 2006 May;30(5):841-6.)
  • Reoperacije zbog recidiva karcinoma štitaste žlezde u vratu i sredogruđu (mediastinum), kao i zbog neadekvatno urađenih primarnih operacija, operacije uznapredovalih i slabo diferentovanih karcinoma sa ciljem olakšavanja tegoba primene drugih terapijskih pristupa.
  • Operacije karcinoma štitaste žlezde kod dece i adolescenata sa minimalnim procentom komplikacija (do 0,5%) predstavljaju posebnost našeg hirurškog tima na čelu sa Prof. dr Radanom Džodićem i rezultat su višedecenijskog iskustva i usavršavanja u Insitut  u Gustave Roussy iz Pariza.
  • Operacije paraštitastih žlezda u sklopu primarnog hiperparatireoidizma zbog adenoma ili hiperplazije.

Vodja hirurškog tima:
Prof. dr Radan Džodić – onkološki hirurg

Članovi tima:
Prof. dr Miroslav Granić – onkološki hirurg;
Doc. dr Ivan Marković – onkološki hirurg;
Ass. dr Marko Buta – onkološki hirurg;
Dr Igor Đurišić – onkološki hirurg;

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →