USLUGE

Polikliničko ambulantne usluge

Interna medicina

Laboratorija

Rendgen i ultrazvučna dijagnostika

Oftalmologija

Ginekologija

Urologija

Onkologija

Stomatologija

Medicina rada

Brahiterapija

Hirurgija

Opšta i abdominalna hirurgija

Vaskularna hirurgija

Urološka hirurgija

Ginekološka hirurgija

Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Onkološka hirurgija

Endokrina hirurgija

Ortopedska hirurgija

Otorinolaringološka hirurgija

Oftalmološka hirurgija

Genitalna hirurgija i promena pola

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi za žene

Sistematski pregledi za muškarce

Bolnički smeštaj

Nega starih i teško obolelih lica