Prof. Dr Radan Džodić

Biografija

Titula

Profesor dr sc med
Član Medicinske akademije SLD
Redovni Profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Specijalista opšte hirurgije
Doktor medicinskih nauka – onkologija

Oblast rada

Hirugija endorkinih organa (štitasta, paraštitaste i nadbubrežne žlezde), dojke, tumora kože i mekih tkiva, melanoma kože.
Usavršavao se na Institutu Gustave Roussy /IGR/ Villejuif, France – 1981, 1985, 1986, 1989 and 1994.

Uveo mnoštvo savremenih procedura minimalno invazivne hirugije:

 • Detekecija stražarskih „sentinel“ limfnih nodusa kod raka dojke, štitaste žljezde i melanoma kože
 • Detekcije nepalpabilnih lezija dojke – ROLL (Radio Occult Lesion Localisation)
 • Tehnike poštednih i rekonstruktivnih operacija raka dojke
 • Redovni Profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 • Zamenik šefa Katedre za poslediplomsku nastavu iz onkologije.
 • Glavni koordinator Projekta „Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur – Edukacija u onkologiji“ koji finansira Francuska Vlada.
 • Glavni istraživač u domaćim i medunarodnim kliničkim studijama i naučno-istraživačkim projektima iz oblasti melanoma kože (EORTC 18952, 18861, 18961), genetskog skrininga za nasledni karcinom štitaste žlezde i drugih
 • Autor monografije „Hirugija raka dojke“

Član je:

 • European Society of Surgical Oncology – ESSO
 • International Asociation of Endocrine Surgeons – IAES
 • International Society of Surgeons – ISS
 • Asian Asociation of Endocrine Surgeons – AsAES
 • WHO  Melanoma Cooperative Group
 • EORTC Melanoma Cooperative Group
 • EORTC Thyroid Study Group
 • Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva (predsednik u dva  mandata)
 • Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Potpredsednik Udruženja onkoloških hirurga Srbije

011 3970 999

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →