Dr Pavle Gregorić

Biografija

Doc. Dr sci. med. Pavle D. Gregorić, spec. hirurgije – laparoskopske hirurgije i laparoskopske barijatriske hirurgije
Rođen u Beogradu, 06.12.1970.
E mail: medicinskisistem@gmail.com

Rad u privatnoj praksi:

Opšta bolnica Medicinski Sistem Beograd- MSB
Vojvode Stepe 323 Voždovac, Beograd

Obrazovanje:

– 1989. sa odličnim uspehom završio Prvu beogradsku gimnaziju;
– 1989. upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
– 1995. 30.01. diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu; 9,27 prosečna ocena na studijama (diplomski rad ocena 10);
– 1996. započeo specijalizaciju iz Opšte hirugije u Kliničkom centru Srbije;
– 2001. završio specijalizaciju Opšte hirurgije u Kliničkom centru Srbije, sa odličnim uspehom;
– 2002. odbranio magistarsku tezu sa temom: Laparoskopija u proceni tupe abdominalne traume, na Medicinskom fakultetu u Beogradu;
– 2010. odbranio doktorsku disertaciju sa temom: Značaj serumskih nivoa proinflamatornih i antiinflamatornih citokina u proceni stepena težine i prognoze akutnog pankreatitisa (AP), na Medicinskom fakultetu u Beogradu;

Kretanje u službi:

1995. – opšti lekarski staž (klinički staž-KCS);
1996. – položio državni ispit;
1996. – stalno zaposlen u Centru za urgentnu hirurgiju UC KCS;
2009. – šef Jedinice intezivne nege odeljenja opšte hirurgije III, Klinike za urgentnu hirurgiju, UC KCS;
2010. – načelnik odeljenja Opšte hirurgije III, Klinike za urgentnu hirurgiju, UC KCS

Akademska zvanja:

– 2006. izabran za asistenta za predmet hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija) na Medicinskom fakultetu u Beogradu;
– 2009. ponovo izabran u zvanje asistenta za predmet hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija) na Medicinskom fakultetu u Beogradu,
– 2012. izabran za docenta za predmet hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija) na Medicinskom fakultetu u Beogradu;

Naučna delatnost:

Više od 120 objavljenih i saopštenih publikacija kao autor i koautor, u nacionalnim i internacionalnim časopisima, kao i na domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima.

Nagrađen rad na poster sesiji Evropskog pankreasnog kluba (EPC), jun 2002. u Heidelbergu, Nemačka, kao mladi istraživač.

Nagrađen rad na 18. Svetskom kongresu digestivne hirugije, dec 2002. u Hong Kongu, Kina, kao mladi istraživač.

Istraživač na projektu Ministarstva nauke i prosvete Republike Srbije br. 175046, 2011–2016.

Usavršavanje:

– 1997. Stručno usavršavanje na Univerzitetskoj klinici u Getingenu, Nemačka, u trajanju od 6 nedelja;
– 1999. Jugoslovenska škola ultrazvuka-abdomen, urologija, nefrologija, Kragujevac, Srbija;
– 2002. Bazični kurs iz Laparoskopske Hirurgije – Jugoslovenskog Udruženja za Endoskopsku Hirurgiju (JUEH);
– 2002. Stručno usavršavanje na Univerzitetskoj klinici u Frankfurtu, Nemačka, iz oblasti Laparoskopske i Barijatrijske Hirurgije u trajanju od mesec dana;
– 2002. Kurs Laparoskopija kod patološke gojaznosti u okviru II frankfurtskog sastanka Internacionalne federacije hirurga za morbidnu gojaznost i Nemačkog hirurškog udruženja za minimalno invazivnu hirurgiju, Frankfurt, Nemačka;
– 2003. Evropski kurs iz Laparoskopske Hirurgije na Univerzitetskoj klinici St.Pierre u Briselu, Belgija – Evropskog udruženja za Endoskopsku Hirurgiju (EAES);
– 2008. Evropski kurs, nove i napredne tehnike u hirurgiji preponskih kila, Mestre, Italija;
– 2010. Stručno usavršavanje iz oblasti Barijatrijske Hirurgije na klinici Hallein u Salzburgu, Austrija, u trajanju od mesec dana.
– 2014. Stručno usavršavanje iz Hepato-Bilijarno-Pankreatične Hirurgije na Univerziteskoj klinici u Hajdelbergu, Nemačka, u trajanju od mesec dana.
– Član Srpskog lekarskog društva, član Hirurške sekcije SLD, član sekcije za urgentnu hirurgiju SLD;
– EAETS (Europian Ass. for Emergencu and Trauma Surgery);
– European Pancreatic Club-a (EPC), Srpski Pankreasni klub (SPC);
– JUEH (Jugoslovensko Udruženje za Endoskopsku Hirurgiju);
– EAES (European Association for Endoscopic Surgery);
– EDS (European Digestive Surgery);
– Član predsedništva i sekretar udruženja za hirurško lečenje patološke gojaznosti i metaboličkih poremećaja Srbije (SHUG) i član Evropskog udruženja za Barijatrijsku hirurgiju.

011 3970 999

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →