Prof. Dr Dragan Micić

Biografija

Dragan Micić je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9.68, gde je završio i poslediplomske studije iz endokrinologije, specijalizaciju iz interne medicine i doktorsku disertaciju. Usavršavao se u Univerzitetskoj klinici u Ulmu (Nemačka), St Bartholomews i Midllesex Hospital u Londonu (Engleska), Joslinovom institutu za dijabetes u Bostonu i Peter Bent Brigham Hospital (Harvard Medical School) u Bostonu (SAD), Steno Memorial Hospital u Kopenhagenu (Danska) i Aker University Hospital u Oslu (Norveška).

Profesor Dr Dragan Micić je redovni profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Profesor po pozivu na Medicnskom fakultetu u Klužu ( Rumunija), Direktor Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, Prodekan za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Šef Katedre za endokrinologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i glavni urednik časopisa Acta Clinica (Beograd). Pridruženi je urednik u European Journal of Obesity (Basel) i član uredjivačkog kolegijuma u časopisima Obesity and Metabolism (Milano), Ožirenije i metabolizam (Moskva), ISRN Obesity (New York), Romanian Journal of Endocrinology (Bukurešt) i Acta Physiologica et Pharmacologica(Beograd).

Redovni je član Srpske Akademije nauka i umetnosti i Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva, član je Njujorkške Akademije nauka, član Naučnog saveta Kliničkog centra Srbije; predsednik odbora za endokrinologiju SANU, zamenik sekretara Odeljenja Medicinskih nauka SANU, potpredsednik Evropske asocijacije za proučavanje gojaznosti (EASO), član Obesity management task force (OMTF); član Španske istraživačke mreže (CAIBER), predsednik Spske asocijacije za proučavanje gojaznost. Autor je i koautor 128 naučnih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i 125 radova u nacionalnim časopisima.

Akademik Prof. Dr Dragan Micić je predsednik Zdravstvenog Saveta Republike Srbije.

011 3970 999

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →