Prof. dr Đorđe Radak

Biografija

Direktor klinike za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, redovni profesor na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2004.

Počasni je profesor hirurgije (‘’Instituto di cardiochirurgia-Universita di Milan’’) od 1995.
Prodekan medicinskog fakulteta do 2004. godine.

Prvi u Srbiji uveo nove tehnike u vaskularnoj hirurgiji:

 • everziona endarterektomija karotidnih arterija,
 • upotreba homografta u tretmanu infekcije sintetskih vaskularnih graftova,
 • karotidna endarterektomija u cervikalnom bloku,
 • endovaskularni tretman anaeurizme abdominalne i torakalne aorte,
 • lumbotomni pristup supracelijačnoj aorti,
 • revaskularizacija ishemičnog bubrega,
 • intraoperativnu floumetrija u karotidnoj hirurgiji,
 • intraoperativna regionalna terapijska izmena plazme
 • Prva implantacija stent grafta kod pacijenata sa aneurizmom torakalne arterije

Stručna usavršavanja u inostranstvu:

Ulm, Nemačka 1987., Bruxelles, Belgija 1991., Zurich, Švajcarska 1990., Padua, Italija 1991., London, Engleska,1995., Hamburg, Nemačka 2001

Nacionalni i internacionalni istraživački projekti

 • ’’Aneurizme karotidne arterije: srpska multicentrična studija’’ 2007.
 • Koordinator evropske multicentrične ASCT studije o ispitivanju terapijske alternative za asimptomatsku karotidnu bolest (“Asimptomatic carotid surgery trial- ASCT”)

Profesionalna članstva

 • Redovni član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva
 • Internacionalna unija angiologa (IUA)
 • Evropsko udruženje za vaskularnu hirurgiju ( ESVS)
 • Evropsko udruženje za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
 • Vaskularna i endovaskularna istraživačka grupa (VERGE), London
 • Internacionalno udruženje transplantologa
 • Predsednik Udruženja za vaskularnu medicinu Srbije i Crne Gore
 • Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →