Dr Branislav Bane Jovanović

Biografija

Dr Branislav Bane Jovanović mr sci med
Lekar specijalista dečje hirurgije, laparoskopičar

Lični podaci:

Datum i mesto rođenja: 11 Januara 1963., Beograd, Srbija
Bračno tanje: Oženjen, troje dece
Address: Vojvode Stepe 323 MSB Opšta bolnica, 11000 Bg, Srbija
Mobile: (+381 60)39 70 666
Office: (+381 11) 39 70 666
E-mail: medicinskisistem@gmail.com

Kvalifikacije:

1981/2 Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma
1982 Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57
1991 Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije
1996 Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

Zaposlenje:

1990 Primljen u radni odnos na određeno vreme kao klinički lekar Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
1991 apočeo specijalizaciju dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu

Specijalnost:

Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečja abdominalna i septična hirurgija, dečja ortopedska traumatologija

Kursevi:

2001 Bazični laparoskopski kurs, YUEH, Beograd
2003 kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije
2004 seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: “Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja(SAD)
2004 International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija

Radovi:

Publikovao četiri cela rada u časopisima indesiranim u MEDLINE-u, jedan ceo rad u zborniku nacionalnog skupa, 25 radova u izvodu zbornika međunarodnog skupa i 11 radova u izvodu zbornika nacionalnog skupa

Postdiplomske studije završio u Julu 2010. magistarsku temu pod nazivom „Opravdanost laparoskopske apendektomije kod makroskopski normalnog izgleda crvuljka“ odbranio sa odličnim uspehom

011 3970 999

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →