MSB Lekarski tim

Prof. Dr Radan Džodić

Specijalista onkološke / endokrine hirurgije

Dr Marko Buta

Specijalista onkološke / endokrine hirurgije

Prof. Dr Miodrag Aćimović

Specijalista urologije

Dr Radoš Đinović

Specijalista opšte / genitourinarne hirurgije

Prof. Dr Lukas Rasulić

Specijalista neurohirurgije

Dr Igor Đurišić

Specijalista onkološke / endokrine hirurgije

Prim. Dr Lazar Nejković

Specijalista ginekologije / subspecijalista ginekološke onkologije

Dr Andrija Antić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dragutin Kecmanović

Specijalista opšte hirurgije / subspecijalista digestivne hirurgije

Dr Slavko Matić

Specijalista opšte hirurgije

Prof Dr Dragan Mandarić

Specijalista grudne hirurgije

Prof. Dr Dragan Micić

Specijalista interne medicine / endokrinologije

Prof. Dr Predrag Đorđević

Specijalista interne medicine / endokrinologije

Dr Aleksandar Sretenović

Specijalista dečije hirurgije / subspecijalizacija vaskularne hirurgije

Doc Dr Pavle Gregorić

Specijalista hirurgije / laparoskopske hirurgije

Dr Spasoje Radulović

Specijalista dečije hirurgije

Dr Branislav Trifunović

Specijalista dečije / plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Branislav Trifunović

Specijalista dečije / plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Branislav Jovanović

specijalista dečje hirurgije / laparoskopičar

Dr Rastko Maglić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Prof. dr Milan Jovanović

spec. plastične i estetske hirugije

Prim. dr Damir Jašarović

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Prof. Dr Čedomir S. Vučetić

Specijalista ortopedske hiirurgije i traumatologije

Dr Barbara Damnjanović Pažin

Specijalista ginekologije i akušerstva

Želiš da se priružiš našem timu? Pošalji mail