Prof. dr Jovan Hadži Đokić

Biografija

Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1969. godine. Od 1970. godine radi kao asistent pripravnik na Institutu za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. U februaru 1973. godine primljen je u radni odnos na urološkoj klinici medicinskog fakulteta u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom “Delovanje testosterona na prostatu pacova” odbranio je 1976. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu, mentor je bio akademik Vladimir Pantić. Specijalistički ispit položio je 1977. godine na urološkoj klinici u Beogradu sa odličnim uspehom, pred komisijom čiji je predsednik bio akademik Sava Petković. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Delovanje ćelija prostate na polne steroide” odbranio je 1982. godine na medicinskom fakultetu u Beogradu. U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija-urologija izabran je 1977. godine, a 1985. godine u zvanje docenta.

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1989. godine a u zvanje redovnog profesora 1993. godine.

Stručno usavršavanje iz urologije obavio je 1985. i 1989. godine na Univerzitetskim klinikama u Firenci i Parizu.

Radna biografija

Od 1985. godine obavljao jer dužnost načelnika odeljenja na Institutu za urologiju i nefrologiju kliničkog Centra Srbije, a 1994. godine izabran je za direktora Instituta. U periodu od jula 1998. do oktobra 2000. godine bio je na funkciji generalnog direktora kliničkog Centra Srbije. Bio je i predsednik savezne komisije za lekove. U šestogodišnjem periodu od 1994. do 2000. bio je predsednik Udruženja urologa Jugoslavije i u tom periodu organizovao tri uspešna Kongresa urologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem (Novi Sad, Podgorica, Beograd).

Za knjigu pod nazivom “ Tumori mokraćne bešike “ i za doprinos razvoju urologije, dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda 1996. godine. Oktobarsku nagradu grada Leskovca dobio je 2004. godine za doprinos razvoju urologije u Srbiji i Leskovcu.

U periodu od 1994. do 2009. bio je predsednik komisije za polaganje specijalističkog ispita iz urologije na medicinskom fakultetu u Beogradu. Jedan je od osnivača i predsednik upravnog odbora u dva mandata Škole operativne urologije u Pirotu, koja je
značajno unapredila urologiju u Srbiji.

 1. godine uspešno je uradio prvi put u našoj zemlji operaciju “ Radikalna perinealna prostatektomija“.

Akademik Jovan Hadži Đokić uveo je u rutinsku urološku praksu mnoge nove operativne tehnike koje se do tada nisu primenjivale u našoj zemlji. Među njima, najznačajnije su:

 • Ortotopske urinarne derivacije (Camey I, camey II, Studer pouch, Ghoneim pouch, S-plastika),
 • Neortotopske kontinentne urinarne derivacije (Mainz pouch II),
 • Retropubična radikalna prostatektomija,
 • Perinealna radikalna prostatektomija,
 • TUNA (Transurethral needle ablation of prostate),
 • TVT (Tension free vaginal tape).

Profesionalna članstva

Akademik Jovan Hadži Đokić redovni je član EAU (European Association of Urology) i SIU (Societe’ Internacional d’ Urologie). Počasni je član Udruženja urologa Rumunije i član Urološke sekcije Srbije, Udruženja urologa Srbije, Udruženja ginekologa Srbije i Udruženja radiologa Srbije.

Član je uređivačkih odbora u više časopisa: Foundation Urology (Sofia), Facta Universitatis (Niš), Medicus (Pirot) i Andrologia (Sofia).

Redovni je član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva i član odbora za hiruršku grupu. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) izabran je 1993. godine, a za redovnog člana 5. novembra 2009. godine.

Predavanja po pozivu i učešće na kongresima

Održao je preko 40 predavanja po pozivu, u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajnija sledeća: na XVII Video Urology World Congress, Bucurest, u maju 2005. godine, održao je predavanje pod nazivom “Vesicovaginal and vesicouterine fistula repair”. Na Semelveis univerzitetu u Budimpešti održao je predavnje pod nazivom „Continent urinary diversion“, 27. novembra 2007. godine. Takođe je održao predavanja u Makedonskoj akademiji nauka i umetnosti (MANU), kao i Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti (CANU).

Učestvovao je na mnogobrojnim kongresima urologa, ginekologa i radiologa, kao organizator, učesnik, predavač i predsedavajući. Tako je predsedavao sesijama na svetskim kongresima urologa – Cape Town 2006, Paris 2007, Santiago 2008. i Shanghai 2009. godine.

Naučni radovi i monografije

Do sada je objavio više od 400 stručnih i naučnih radova u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima. Objavio je deset monografija, od kojih su najznačajnije:

 1. Tumori mokraćne bešike; Elit medica Beograd, 1996;
 2. Lokalizovani karcinom prostate, Elit medica Beograd, 2005;
 3. Urinarne derivacije, Elit medica Beograd, 2009;
 4. Urinarna inkontinencija, Elit medica Beograd, 2009.

011 3970 666

Zakaži pregled

← Vrati se na početak     Sve usluge →