Ehokardiografija

Ehokardiografija ili ultrazvučni pregled srca je neinvazivna dijagnostička metoda za ispitivanje srčanih struktura i funkcije srca kao pumpe. Ova dijagnostička pretraga se koristi u kardiologiji od 1953. godine. Od tada pa do danas, uz ogroman napredak tehnologije na tom polju, razvijeni su aparati sa visokim kavalitetom slike, zbog čega je ova metoda postala nezamanjliva, kako u rutinskom radu kardiologa, tako i u ekspertskoj proceni patoloških stanja koja zahtevaju operacije na srcu.

U našoj bolnici od ukupno 8 ultrazvučnih aparata, na raspolaganju lekarima i pacijentima su 4 aparata na kojima se obavljaju ultrazvučni pregledi srca. Uređaji su najnovije generacije, renomiranih proizvođača, redovno servisirani i atestirani i kao takvi potpuno neškodljivi. (GE VIVID 7 dimension, Philips HD 11, Medison SA 9000, portabilni aparat Sonocite M-turbo).

Naši lekari su obučeni za rad na svim aparatima, poseduju sertifikate i diplome o položenom ispitu i završenoj edukaciji iz oblasti ehokardiografije, stečene u našoj najelitnijoj školi ultrazvuka “IKVB Dedinje”. Zbog svoje dijagnostičke tačnosti, ultrazvučni pregled srca je postao nezamnjivi deo rutinskih sistematskih pregleda za ocenu zdravstvenog stanja. Najnovije propruke ističu da je ovaj pregled indikovan kod svih pacijenata koji se izažu velikom fizičkom naporu, bez obzira da li se radi o takmičarskom sportu ili fičkom radu koji uključuje nošenje tereta. Takođe, indikovan je kod pacijenata kojima je na pregledu slušalicama, registrovan šum srcu.

Pošto je metoda dostupna i široko rasprostranjena, savetujemo da pregled obave žene u reproduktivnom dobu pre planirane trudnoće i trudnice na početku trudnoće. Jednom rečju ovaj pregled kao veoma informativan, služi za procenu rizika od akutnih kardiovaskularnih događaja koji su nažalost i dalje vodeći uzrok smrtnosti u našoj zemlji. Za sam pregled nije potrebna nikakva posebna priprema. Pacijenti kojima je već propisana terapija lekovima, iste uzimaju kako je i propisano. Pregled traje 20 – 30 minuta. Obavlja se u ležećem položaju na levom boku. Ultrazvučna sonda se postavlja na određene tačke grudnog koša, takozvane akustičke prozore. Ponekad je potrebno prilgoditi disanje po nalogu lekara.

Nakon pregleda izrađuje se lekarski izveštaj sa svim merenjima koja su tokom pregleda izvršena. Takođe, uz izveštaj se prilažu i slike sa pregleda a u specijalnim indikacijama moguće je uraditi i video snimak na CD-u ili USB memoriji. U zaključku nakon obavljenog pregleda, gde se ukratko sumira rezultat pregleda, daje se i preporuka za dalje ispitivanje ako je potrebno ili termin za naredne kontrolne preglede.

CategorySrce

© 2018 - Medicinski Sistem Beograd by BelMarketing

Pozovite nas 011-3970-666