Hijatus hernija (želudačna kila) Šta je hijatus hernija? Hernija (kila) predstavlja protruziju nekog unutrašnjeg organa kroz mišićni zid koji ga okružuje. Hijatus hernija, odnosno hernija hijatusa jendjaka ili kako se u svakodnevnom govoru naziva želudačna kila, nastaje kada želudac prolabira u grudni koš iz trbuha, kroz otvor na dijafragmi. Kao posledica toga nastaju brojni simptomi…

Gojaznost Gojaznost je ozbiljno hronično oboljenje koje dovodi do brojnih zdravstvenih komplikacija sa posledičnim smanjenjem kvaliteta i dužine života. Kaže se da se životni vek skraćuje za mesec dana za svakih pola kilograma preko idealne telesne težine. Gojaznost se danas smatra jednim od najvećih zdravstvenih problema u svetu. Ona se danas ne razmatra samo kao…

Šta je to kila ili bruh? Kila predstavlja prolazak sadržaja trbušne duplje ili preperitonealnog masnog tkiva iz svoje normalne pozicije u trbuhu kroz kilni defekt na trbušnom zidu. Najčešće se radi o preponskoj kili sa kilnim defektom u preponskom predelu , ali taj defekt može biti i u predelu pupka i tada govorimo o pupčanoj…

© 2018 - Medicinski Sistem Beograd by BelMarketing

Pozovite nas 011-3970-666