fbpx

Hijatus hernija (želudačna kila) Šta je hijatus hernija? Hernija (kila) predstavlja protruziju nekog unutrašnjeg organa kroz mišićni zid koji ga okružuje. Hijatus hernija, odnosno hernija hijatusa jendjaka ili kako se u svakodnevnom govoru naziva želudačna kila, nastaje kada želudac prolabira u grudni koš iz trbuha, kroz otvor na dijafragmi. Kao posledica toga nastaju brojni simptomi…

Gojaznost Gojaznost je ozbiljno hronično oboljenje koje dovodi do brojnih zdravstvenih komplikacija sa posledičnim smanjenjem kvaliteta i dužine života. Kaže se da se životni vek skraćuje za mesec dana za svakih pola kilograma preko idealne telesne težine. Gojaznost se danas smatra jednim od najvećih zdravstvenih problema u svetu. Ona se danas ne razmatra samo kao…

Šta je to kila ili bruh? Kila predstavlja prolazak sadržaja trbušne duplje ili preperitonealnog masnog tkiva iz svoje normalne pozicije u trbuhu kroz kilni defekt na trbušnom zidu. Najčešće se radi o preponskoj kili sa kilnim defektom u preponskom predelu , ali taj defekt može biti i u predelu pupka i tada govorimo o pupčanoj…

© 2018 - Medicinski Sistem Beograd by BelMarketing

Pozovite nas 011/ 3970 666