Ginekologija

- Specijalistički pregledi
- Ginekološki UZ pregledi, ekspertski ginekološki UZ pregledi
- KOLPOskopija, PAPA i VS
- Bakteriološki brisevi
- Ispitivanje i lečenje bračnog steriliteta
- HSG – snimanje prohodnosti jajovoda
- Inseminacija sa obradom sperme
- Ginekološka endokrinologija – hormoni, regulisanje menstrualnog ciklusa, supstitucija hormona u menopauzi

Interventne procedure

Ciljana biopsija grlića
Konizacija grlića radiotalasnim nožem
Uklanjanje kondiloma radio talasima
Terapija radio talasima promena na grliću - ranice na grliću
Kiretaža cervikalnog kanala i materične šupljine – eksplorativna
Uklanjanje polipa iz grlića i materične šupljine

Trudnoća

Specijalistički pregledi u trudnoći
Ekspertski 4D Ultrazvuk u ranoj gestaciji
Ekspertski 4D Ultrazvuk u 20-24 nedelji trudnoće
Ekspertski 4D Ultrazvuk posle 25 nedelje trudnoće
Otkrivanje i dijagnostika anomalija u trudnoći
Kompletno vođenje normalnih i visokorizičnih trudnoća
Biopsije Horiona
Amniocinteza
Kordocinteza

Stručni tim

Prof dr Snežana Rakić
Prof dr Vladimir Pažin
Prof dr Dejan Filimonović
Ass dr Rastko Maglić
Ass dr Ivana Likić Lađević
Prim dr Lazar Nejković
Dr Zagorka Milovanović
Dr Naida Stanković
Dr Ljilja Dimitrijević
Dr Predrag Tajfl
Dr Slađana Mihajlović
Dr Dejan Stojanović
Dr Milica Skrobić