Opšta i abdominalna hirurgija

Pregledi, konzervativno i hirurško lečenje 24 h dnevno 365 dana u godini!

Kompletna dijagnostika, vrhunski lekari specijalisti, široka lepeza operacija opšte hirurgije, abdominalne , gastrične, hepatobilijarne i kolorektalne hirurgije.

Besprekoran odnos prema pacijentu je imperativ tima vrhunskih lekara, medicinskih tehničara i pomoćnog osoblja Medicinskog Sistema Beograd MSB.

Abdominalna hirurgija se bavi bolestima trbušne duplje i trbušnog zida u slučajevima kada je potreban hirurški tretman tj. lečenje.

Može se podeliti na više oblasti:

 • Hirurgija trbušnog zida - odnosi se uglavnom na lečenje različitih vrsta kila.
 • Hirirgija jednjaka, želuca i tankog creva
 • Hepatobilijarna hirurgija - odnosi se na hirurgiju jetre, žučnih puteva i pankreasa
 • Hirurgija debelog creva i analne regije (proktologija)

Dijagnostička obrada, prijem, operativni tretman i postoperativno praćenje pacijenata iz domena opšte i abdominalne hirurgije.

Vrste operacija

 • Hernije (kile), pilonidalna bolest ili pilonidalni sinus  - urasla dlaka, appendicitis (upala slepog creva), holeciste (žučna kesa), traume - povrede trbušnog zida i organa.
 • Bolesti i tumori želuca i tankog creva.
 • Laparoskopske operacije žučne kese, preponskih kila i apendiksa, ahalazije, hijatus hernije, perforiranog ulkusa, debelog creva.
 • Operacije iz domena hepatobilijarne hirurgije , tumori pankreasa, jetre i žučnih puteva.
 • Operacije pacijenata sa bolestima i tumorima kolona i rektuma, te sve vrste proktoloških operacija: hemoroidi, fisure, fistule, perianalni apscesi.
 • Kompletna preoperativna priprema i postoperativno praćenje bolesnika.

Uspeh operativnog lečenja garantuje vrhunska stručnost naših hirurga, višegodišnje operativno iskustvo , a pre svega njihova posvećenost i individualni pristup svakom pacijentu .

Stručni tim

 • mr sci dr Aleksandar Đoković, spec. hirurgije
 • dr Vlado Špica, spec. abdominalne hirurgije, kolorektalni hirurg, laparoskopija
 • dr Aleksandar Šepetkovski, spec.hirurgije-kolorektalni hirurg
 • dr Zoran Ražnatović, spec. hirurgije-laparoskopija
 • dr sci. med. doc dr Aleksandar Simić, spec .hirurgije - laparoskopija-endoskopija