Savetovalište za pacijente obolele od malignih bolesti


Terapija po meri pacijenta - Maya Damianovich Vainstangl, MD, PhD

Savetovalište za pacijente obolele od malignih bolesti je osmišljeno kao centar za pomoć u lečenju onkoloških pacijenata. Centar se oslanja na profesionalno znanje i internacionalno iskustvo , kao i lično iskustvo dr Maye Damianovic Vainstangl u nalaženju pravog načina lečenja malignih bolesti za svakog pacijenta individualno.

Pacijenti su u prilici da se obrate sa svim pitanjima koje imaju u vezi svoje bolesti. Na osnovu uvida u njihovu medicinsku dokumentaciju koju bi slali mailom ili postom, a nakon toga i pregledom u MSB Opštoj bolnici, dobijali bi misljenje o najboljem načinu lečenja za njihovu bolest (neka vrsta “second opinion”).

Uz savet o načinu lečenja, pacijentima bi se dao savet da li i gde, za doticnu vrstu kancera upravo teku klinicke studije ili ispitivanja novih , najsavremenijih vrsta lekova za njihov oblik bolesti, koji kod nas u ovom trenutku nisu dostupni. Bilo da se to odvija u nekoj od susednih zemalja (Madjarska, Italija, Austrija i sl..) ili dalje, u Evropi, Izraelu ili u Americi, pokusali bi da za odredjene pacijente eventualno nadjemo odgovarajuću studiju. Na takvim mestima pacijent dobija naj savremeniju odgovarajuću terapiju u okviru dnevne bolnice (bez hospitalizacije), a kompletna terapija i kontrole efikasnosti terapije su besplatni.

Intervju sa Dr Myom Damianovic Vainstangel u Glasniku LK Srbije