Polikliničko-ambulantne usluge

Ginekologija

ginekologija

Specijalistički pregled, UZ pregledi, 4D UZ, KOLPOoskopija, PA i VS, amniocinteza…

(more…)

Urologija

urology

Specijalistički pregledi, urološki UZ, doplerska merenja, merenja protoka, urofloumetrija… (more…)

Interna medicina

interna medicina

Kardiologija: klinički pregled, EKG, UZ srca, ergotest sa treadmillom… (more…)

Pulmologija i alergologija

Pulmologija i alergologija
Dijagnostika i lečenje dece i odraslih (more…)

Očni kabinet

Očni kabinet

Specijalistički pregledi… (more…)

Maksilofacijalna hirurgija sa stomatologijom

Maksilofacijalna hirurgija sa stomatologijom
Specijalistički pregledi, implanti, vađenje zuba… (more…)

Ortopedija

Ortopedija

Specijalistički pregled, rentgensko snimanje, repozicija… (more…)

Pedijatrija

Pedijatrija

Klinički pregledi iz svih oblasti pedijatrije, kućne posete pedijatra… (more…)

Laboratorija

Laboratorija

Kompletne laboratorijske analize: krvna slika, biohemija… (more…)

Rentgen

Rentgen

Sva nativna i kontrastna rentgen snimanja… (more…)

Endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma

interna-medicina

Specijalistički pregledi …

(more…)