Dečija hirurgija

Doktori

Usluge

  • Pregled dečijeg hirurga
  • Dijagnostika
  • Ultrazvučni pregled trbuha i male karlice
  • Nativni rentgenski snimak abdomena
  • Laboratorijske analize krvi i urina

Terapija

  • Klizma
  • Intravenska-infuziona terapija
  • Intramuskularna terapija
  • Previjanje rana

Hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji

Obrada rana i povreda svih vrsta

Hirurška obrada i šivenje rane na bilo kom delu tela. Sve obrade rane se mogu vršiti u uslovima lokalne i opšte anestezije. U slučaju indikacija, moguća je tetanusna profilaksa (AT zaštita, kompletna vakcinacija i revakcinacija).

Uklanjanje mladeža, ateroma, fibroma, lipoma, žuljeva (klavusa)

Promene na koži (ateromi, lipomi, žuljevi - klavusi, mladeži i druge promene na koži) se manifestuju pojavom različitih vrsta izraslina koje mogu biti u nivou ili iznad nivoa kože sa promenom ili bez promene boje u odnosu na okolnu kožu. Ove promene se mogu ukloniti iz medicinskih (preventivnih) i estetskih razloga.

Urasli nokti (Unguis incarnatus)

U slučaju akutnih i hroničnih bolova uzrokovanih uraslim noktom moguće je ukloniti delimično ili potpuno nokatnu ploču na bezbolan način u uslovima lokalne anestezije.

Vađenje krpelja

Kratkotrajna intervencija kojom se otklanja krpelj koji može biti prenosilac nekoliko bolesti a najčešće Lajmske bolesti i krpeljskog encefalita. Ukoliko se izvadi živ krpelj - moguća je identifikacija zaraženosti Boreliom burgdorferi (bakterija koja je uzročnik Lajmske bolesti).

Hirurške intervenencije u opštoj anesteziji

Neonatalna hirurgija

Anomalije jednjaka, želuca, tankih i debelih creva (kod kongenitalnog megakolona i sl. oboljenja).

Gastro-ezofagealna hirurgija

Resekcije želuca i duodenuma.

Hirurgija pankreasa

Subtotalne i distalne resekcije pankreasa i cistojejunostomie.

Hepatobilijarna hirurgija (Hirurgija jetre)

Resekcije jetre, desnog i levog režnja zbog tumora ili traume, Kassai procedura sa porto entero anastomozom kod dece sa urođenim anomalijama ekstrahepatičnih žučnih puteva, rekonstrukcija hepatobilijarnog trakta kod cista i dr. anomalija hepatobilijarnih spojeva. Cistektomije i pericistektomije kod ehinokoknih cista. Laparoskopska holecistektomija i biopsija jetre i tumorskih promena na jetri.

Biopsija jetre – laparoskopska biopsija jetre

Operacija- biopsija jetre se izvodi u opštoj anesteziji, laparoskopski kroz tri mala otvora na trbušnom zidu. Intervencija traje oko 30 minuta.

Hirurgija tankog creva

Resekcije creva kod - hroničnih inflamatornih oboljenja creva tipa Kronove bolesti, akutnih hirurških stanja uzrokovanih prekidom cirkulacije ili povredom, duplikature i divertikuli creva

Kolorektalna hirurgija (Hirurgija debelog creva)

Restorativne proktokolektomije i rekonstrukcije kod inflamatornih i malignih oboljenja debelog creva. Laparoskopska apendektomija i biopsija creva.

Hirurgija ingvinalnog kanala i nespuštenog testisa

hipospadije distalnog tipa, fimoze operativno i konzervativno lečenje

Operacija kile – Hernioplastica

Preponska kila kod dece  (HERNIA INGVINALIS)

Lečenje - Preponska kila zahteva operativno lečenje da bi se izbegao rizik od uklještenja abdominalnih organa. Idealno vreme za operativno lečenje kile je nakon postavljene dijagnoze. Kod preveremno rodjenih beba operacija se odlaže do sazrevanja plućne funkcije (nekoliko meseci).

Operacija - Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i traje oko sat vremena.

Oporavak - Većina pacijenata istog dana odlazi kući i vrlo brzo se vraća normalnim aktivnostima (nakon 3 do 4 dana).

Operacija slepog creva – Appendectomia

Operacija se obavlja u opštoj anesteziji, traje 45-60 minuta. Uobičajena dužina ležanja u bolnici posle operacije je dva dana kod nekomplikovanih slučajeva. U slučajevima pucanja upaljenog slepog creva postoperativni oporavak je nešto duži.

DEČIJA PLASTIČNA HIRURGIJA:

- Intervencije u lokalnoj anesteziji, ušivanje i obrada rana
- Obrada i lečenje opekotina
- Rascepi usne i nepca
- Klempave uši
- Medijalne i lateralne ciste vrata
- Korekcije nosa (korekcija vrha nosa, alarnih hrskavica, septoplastika)
- Lečenje hemagioma i limfangioma
- Ginekomastija
- Anomalije šake (sindaktilije, polidaktilije…)
- Korekcije ožiljaka
- Mikrotije
- Prenatalno savetovanje trudnica vezano za urođene anomalije glave i vrata, rascepe usne i nepca, šake kod fetusa