Centar za digestivni sistem

Naš tim

  • Oboljenja digestivnog sistema
  • Dijagnostičke procedure
  • Uputstva i saveti za pacijente
  • Informacije za lekare

Uvod

“Jednu polovinu života čovek provede gubeći zdravlje, a drugu polovinu pokušavajući da ga vrati.” - Leonardo da Vinči (15. april 1452 — 2. maj 1519)

Centar za digestivni sistem (CDS) u sklopu MSB klinike je privatni centar specijalizovan za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema. CDS objedinjuje specijalizovane stručnjake iz oblasti gastroenterologije i digestivne hirurgije sa ciljem da pokrije kompletnu patologiju digestivnog sistema.

Osnovne institucionalne vrednosti i ciljevi CDS-a su da obezbedi i promoviše kvalitetnu i pravilnu visoko specijalizovanu dijagnostiku, kao i da razvija svest o adekvatnoj prevenciji i lečenju oboljenja digestivnog sistema. CDS nudi jedinstvenu infrastrukturu za profesionalno lečenje kao i najsavremenije metode dijagnostike, uz potpuno interdisciplinaran pristup za svakog pojedinačnog bolesnika. Na ovakav način CDS promoviše dobrobit bolesnika na osnovu kvaliteta pružanja usluga, stavljajući pacijenta u centar svih delovanja. Osnovna vrednost CDS je težnja ka najsavremenijim shvatanjima i profesionalnošću sa izraženom etikom u procesu pružanja medicinske nege. Pacijenti ali i lekari imaju obostranu korist od kombinacije najsavremenije medicinske opreme, kompetentnog osoblja i relaksirajuće atmosfere. Pacijentima će biti pružena vrhunska dijagnostička usluga kompletirana sa specijalizovanim dijetama, savetima i lečenjem. Cilj CDS-a je da bolesnik bude pravilno i detaljno informisan, upućen na pravu vrstu dijagnostike, adekvatno ispitan i najsavremenije i pravilno lečen. CDS teži edukaciji stručne i šire javnosti pre svega u oblasti prevencije oboljenja digestivnog sistema, jer smatra da se samo na ovakav način može unaprediti svest pojedinca o zdravlju uopšte.

Dijagnostika

“Deo leka nalazi se u želji da se izlečimo” - Lucije Eneja Seneka (4 g.p.n.e – 65 g.)

Dijagnostika predstavlja postupak kojim se pokušava da definiše bolest ili patološko stanje, odnosno proces koji vodi do dijagnoze bolesti. U tom procesu lekar se rukovodi simptomima i znakovima bolesti. Pod simptomima se podrazumevaju tegobe koje sam bolesnik primećuje, dok znakove bolesti lekar uočava na pacijentu. Proces dijagnostike, ili proces prikupljanja činjenica o svim aspektima neke bolesti, se sastoji od: anamneze, fizikalnog pregleda i ostalih dijagnostičkih metoda. U cilju pravilne i potpune dijagnostike u CDS-u je za sada moguće načiniti:

  • Detaljan i sveobuhvatan razgovor sa bolesnikom
  • EHO sonografiju abdomena
  • Endoskopiju gornjeg digestivnog sistema
  • Kolonoskopiju